30

Hanna Holma

Pirkanmaan vaalipiiri, Kangasala
Yrittäjä, 45

Olen yrittäjä, äiti, opiskelija ja intohimoinen vanhustyön sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä.

Työskentelen kotipalveluyrittäjänä ja opiskelen työn ohessa gerontologiaa ja kansanterveystiedettä. Minulla on sisäänrakennettuna valtava tiedonhalu ja tarve auttaa.

Olen ollut pitkään politiikassa vaikuttamassa monen muun tärkeän asian lisäksi erityisesti ikääntyneen väestön ja lapsiperheiden aseman parantamiseen. Tärkein luottamustehtäväni on ollut kuitenkin omien lasten kasvattaminen ja hoitaminen. Olen ollut myös omaishoitajana.

Toimin luottamustehtävissä Kangasalan kaupunginvaltuustossa, hyvinvointilautakunnassa sekä Pirkanmaan aluevaltuustossa ja asiakkuus- ja laatujaostossa.

Vaaliteemat

Lapsissa on tulevaisuus

Lapset ovat tulevaisuuden Suomen rakentajia, veronmaksajia ja vanhustemme hoitajia. Meillä ei ole yhtään tärkeämpää tehtävää kuin kasvattaa jokainen lapsi tasapainoiseksi ja onnelliseksi aikuiseksi.

Perhe on yhteiskunnan perussolu. Perheiden tukeminen on yksi yhteiskunnan perustehtävä. Suomi tarvitsee lapsia. Toivottu lapsiluku ei kuitenkaan täyty suuressa osassa perheitä. Suomalaisten perheen perustamisen esteet on tunnistettava ja raivattava määrätietoisesti.

Lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluita on kehitettävä ja niitä on oltava tarjolla monipuolisesti. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. On palattava perusasioiden äärelle.

Arvokas vanhuus

Ikääntyneet ihmiset ovat rakentaneet Suomen hyvinvointiyhteiskunnan. Meidän on vaalittava sekä hyvinvointiyhteiskuntaa että ihmisiä, jotka ovat sen meille perinnöksi jättäneet. Jokaiselle ikääntyneelle ihmiselle on taattava arvokas ja turvallinen vanhuus. Meidän on pystyttävä parempaan. Turvallisen vanhenemisen tulee olla jokaisen oikeus.

Omaishoitajat tekevät valtavan arvokasta, mutta raskasta työtä. Heidän taakkaansa on helpotettava.

On palattava perusasioiden äärelle

Arvostan vastuunottoa, rehellisyyttä, heikommista välittämistä, ahkeruutta, kotia, uskontoa ja isänmaata.

Mielestäni politiikka tarvitsee paluuta perusasioiden ääreen. Ihmiset tarvitsevat leipää pöytään, lämpimän kodin, turvallisuutta ja parempaa terveyttä.

Kestävä valtiontalous on väline huolehtia hyvinvointiyhteiskunnasta. Koko yhteiskunnan kestävyys ja menestys riippuvat siitä, kuinka hyvin pystymme hyödyntämään koko väestön ja koko maan potentiaalin. Jokainen työikäinen ja työkykyinen on saatava työhön.

Meidän on huolehdittava siitä, että huoltovarmuus on riittävällä tasolla - oma kotimainen ruuantuotanto yhtenä tärkeimmistä pilareista! On palattava perusasioiden äärelle.