36

Jouni Ovaska

Pirkanmaan vaalipiiri, Tampere
Kansanedustaja, KM, 37

Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan olla rakentamassa entistä parempaa arkea ja turvallisempaa Suomea.

Jokainen meistä on erilainen mutta samanarvoinen. Tausta, kotipaikka tai varallisuus eivät saa määritellä meitä. Tämän ajatuksen pohjalta olen toiminut ja haluan toimia tulevaisuudessakin niin ihmissuhteissa, työelämässä kuin politiikassa.

Luokanopettajataustaisena kansanedustajana koen tällä hetkellä suurta huolta suomalaisen perusopetuksen tilasta. Peruskoulu ei tarvitse enää uusia kärkihankkeita, sen on oltava meidän tärkein kärkihankkeemme.

Julkinen talous on oltava kunnossa, jotta voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Olen tamperelainen kansanedustaja, koulutukseltani luokanopettaja, KM. Toimin myös kaupunginvaltuutettuna. Olen kotoisin Hämeenkyröstä, ja vaarini puolelta juuret ulottuvat Karjalan Kirvuun.

Ystävät, perhe ja läheiset ovat minulle erittäin tärkeitä. Olen kotonani niin maaseudulla kuin kaupungissa. Vapaa-ajallani käyn kuntosalilla ja teatterissa sekä talvikaudella minut voi nähdä usein Ilveksen peleissä.

Vaaliteemat

Pelastetaan peruskoulu

Tärkein tehtävämme on pelastaa peruskoulu. Peruskouluun tarvitaan hankehumpan sijaan työrauha, jotta perustaitoihin voidaan panostaa kunnolla. Perusasteelle tarvitaan lisää pienryhmiä, sillä nyt osa oppilaista joutuu jonottamaan pienryhmäpaikkaa jopa vuosia. Toisella asteella tarvitaan lisää lähiopetusta ja resurssia tuen tarpeisille opiskelijoille. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen perusrahoitus on saatava kuntoon.

Talous kuntoon ja kasvuun

Valtion menot ja tulot on saatava tasapainoon kahden seuraavan vaalikauden aikana. Tämä edellyttää menojen priorisointia ja rakenteellisia uudistuksia sekä ennen kaikkea vahvempia panostuksia kasvuun ja investointeihin. Yhä useammalle suomalaiselle on oltava töitä. Työnteon pitää olla aina kannattavampaa kuin joutenolo.
Pirkanmaan ja koko Suomen elinvoima varmistetaan toimivilla liikenneyhteyksillä. Asumisen ja yrittämisen edellytysten parantamiseksi niin tie- kuin raideliikenteeseen on tehtävä lähivuosina merkittäviä panostuksia.

Turvallinen ja vakaa Suomi

Jotta voimme olla turvassa, meidän on huolehdittava niin Puolustusvoimien, poliisin kuin rajaviranomaisten resursseista. Samalla meidän pitää olla hereillä koskien muun muassa ulkomaista kiinteistöomistusta. Kyberturvallisuus ja varautuminen hybridiuhkiin vaativat entistä enemmän huomiota niin valtakunnallisesti, yritysten, järjestöjen kuin yksityishenkilöiden tasolla. Ruoka- ja energiaomavaraisuus parantavat turvallisuuttamme.

Toisaalta sisäistä turvallisuutta on myös demokratian vaaliminen. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että keskusteluyhteys eri mielipiteitä edustavien ryhmien välillä säilyy emmekä blokkiudu.