34

Marjo Mäkinen-Aakula

Pirkanmaan vaalipiiri, Orivesi
Lähiruuan tuottaja, agronomi, 59

Lähin mukaan politiikkaan vasta aikuisena. Kimmokkeena toimi paluumuutto lapsuuden kotiini ja sen myötä alueen halu parantaa alueen asukkaiden elinoloja ja yrittämisen edellytyksiä.

Tällä hetkellä luottamustoimeni ovat Pirkanmaan maakuntahallituksen jäsen, Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuutettu, Oriveden kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja Keskustan puoluevaltuuston jäsen.

Koulutukseltani olen agronomi, maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Tein aiemmin pitkän yliopistouran elintarvikeyritysten ja yliopistotutkimuksen rajapinnassa. Tällä hetkellä toimin yrittäjänä kotitilallani, missä kasvatan perunaa ja vihanneksia suoramyyntiin, mm. reko-lähiruokarenkaisiin. Tilallamme on myös pienimuotoista elintarvikkeiden jalostustoimintaa. Työllistän kasvukaudella useita henkilöitä.

Harrastan politiikkaa ja lentopallofanitusta. Perheeseeni kuuluvat puoliso, kolme aikuista lasta sekä suomenlapinkoira Hilla.

Vaaliteemat

Elävä ja yritteliäs Suomi

Elävän maaseudun säilyminen ja sen elinvoiman edistäminen ovat kansakuntamme menestyksen kulmakiviä tulevaisuudessakin.
Maaseutu ja kaupunki tarvitsevat toisiaan.

Yrittämisen mahdollisuuksia ja kannusteita tulee parantaa kaikkialla Suomessa. Teen työtä vakaan toimintaympäristön edistämiseksi, jotta saamme työllistäviä investointeja koko Suomeen.

Yritysten sukupolvenvaihdoksia ja muita omistajan vaihdoksia tulee helpottaa. Suomalaista omistajuutta tulee kehittää.

Maatalouden arvoketjun tulonjaon oikeudenmukaisuutta tulee mielestäni parantaa lainsäädännön keinoin, mikäli muu ei auta. Vääryys, että Suomessa saa myydä elintarvikkeita, joita täällä ei saa laillisesti tuottaa, tulee oikaista.

Byrokratiaa tulee edelleen purkaa ja työnteon tulee aina olla taloudellisesti mielekästä. Kannustan kaikkia suomalaisia kouluttautumaan, kehittämään itseään ja osallistumaan yhteiskuntaamme. Jokaisen meistä on kannettava oma pieni kortemme yhteiseen kekoon.

Oikeudenmukainen Suomi

Ihmisten ja alueiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yhteiskuntamme hyvinvoinnin ja vakauden perusta.

Suomen metsiä koskevat päätökset tulee tehdä Suomessa. Vapaaehtoisesta metsien suojelusta on hyviä kokemuksia ja sitä tulee jatkaa.

Talousmetsien metsänhoitoa tulee kehittää monimuotoisuutta unohtamatta, jotta metsät sitovat hiiltä myös jatkossa. Metsistä saatavan puun jalostusarvoa on nostettava ja puurakentamista tulee edistää.

Liikkuminen on jokaisen oikeus. Kaikilla ei ole saatavilla julkista liikennettä, eikä kaikilla ole varaa sähköautoihin. Tarvitsemme liikkumiseen vielä pitkään polttomoottoriautojakin.

Säädettäessä erilaisia ympäristöön liittyviä rajoitustoimia ja haittaveroja tulee huolehtia, että niiden vaikutukset toteutuvat oikeudenmukaisesti.

Vastustan keinottelua ja muiden hädän hyväksikäyttöä. Oikeudenmukaisuuden on toteuduttava sekä oikeuksissa että velvollisuuksissa. Epäoikeudenmukainen kohtelu voi johtaa epätoivoisiin ääritekoihin. On hyvä pitää mielessä Olaus Petrin jo 1500-luvulla esittämä lause: ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan”.

Turvallinen Suomi

Haluan kehittää yhteiskuntaa, jossa otamme vastuuta omasta ja lähimmäistemme hyvinvoinnista sekä maamme sisäisestä turvallisuudesta ja kriisinkestävyydestä.

Turvallisuutemme syntyy kokemuksesta, että elämämme on hallinnassa. Henkilökohtaisen kriisin kohdatessa tarvitsemme matalan kynnyksen palveluita. Poliisin, ambulanssin ja paloauton on tultava hädän hetkellä nopeasti.

Meidän tulee panostaa myös jatkossa riittävään maanpuolustukseen. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti kriittiseen infrastruktuuriimme, mm. dataverkkojen turvaamiseen.

Huoltovarmuus on keskeinen osa turvallisuusajatteluamme. Yhteiskunnan toiminnalle tärkeiden hyödykkeiden, kuten ruoan, veden, sähkön ja polttoaineiden saatavuus on turvattava kaikissa oloissa. Sama pätee maatalouden tuotantopanoksiin ja mm. elektroniikan avainkomponentteihin. Myös turpeella on edelleen tärkeä rooli kotieläinten hyvinvoinnille ja vihannestuotannolle. Sen saatavuus on edelleen turvattava.

Uusiutuvan energian omavaraisuutta on lisättävä. Hajautetun energiaverkon ohjattavuutta on parannettava sähkön laadun säilymiseksi tuotantoverkon kasvaessa ja energian varastointia on kehitettävä.

Monipaikkaisuus ja hajautettu yhteiskunta antavat meille joustavuutta ja vakauttavat olojamme. Koko maan pitäminen asuttuna on olennainen osa Suomen turvallisuutta. Näin pidämme kotirintamamme kunnossa!