43

Miina-Maija Simonen

Pirkanmaan vaalipiiri, Ruovesi
Tekniikan kand., opiskelija, 27

Olen 26-vuotias Ruovedeltä kotoisin oleva tekniikan kandidaatti ja opiskelija, joka on haalinut itselleen elämänkokemusta niin armeijan leivistä, rinneravintoloista, navetoista kuin insinöörien toimistotöistäkin.
Näkemyksessäni siinä missä yhteiskunta on ihmisiä varten, myös ihmiset ovat yhteiskuntaa varten. Haluankin nähdä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä yhteiskunnalta että ihmisiltä.
Luonteeltani olen ulospäinsuuntautunut ja puhelias. Olen laajasti kiinnostunut eri asioista ja aihepiireistä. Olen hyvä avaamaan suuni ja kysymään, tai kuten ystäväni totesi; "sulla riittää aina mielenkiintoa kaikkee kohtaan ja tulee paljon kysymyksiä". Harrastuksiini kuuluu monenlainen liikunta sekä järjestötoiminta opiskelijayhdistyksissä ja Pirkanmaan keskustanuorissa.
Sanonta "Jos et äänestä, et saa valittaa" on mielestäni oikeassa. Siksi olen lähtenyt politiikkaan, koska haluan vaikuttaa ja työskennellä entistä paremman Suomen puolesta.

Vaaliteemat

Suomesta energiasuurvalta

Vihreä siirtymä on nyt täällä, ja muutaman vuosikymmenen päästä muuallakin maailmassa. Suomella on hyvä mahdollisuus aloittaa puhtaan energian teollisuus ja sen vienti. Se nostaa Suomen energiasuurvallaksi. Lisäksi puhdas ja halpa energia on omiaan houkuttelemaan energiaintensiivistä teollisuutta meille. Teollisuus taas luo työpaikkoja ja kasvua. Muutoksen suurimpana esteenä on valitettavasti liian arka politiikka ja esimerkiksi luvituksen hitaus. Ei anneta vuosisadan tilaisuuden haihtua tuuleksi ilmaan, vaan pistetään myllyt pyörimään!

Ei hyvinvointia ilman hyvinvoivaa taloutta

Hyvinvointi on ollut viime vuosien trendisana niin politiikassa kuin bisneksessäkin. Yhteiskunnan hyvinvointia voi tavoitella tavalla tai toisella, mutta loppujen lopuksi kaikkien niiden tapojen taustalla on kestävä valtiontalous. Hyvä taloustilanne ei ole itseisarvo, mutta se on välineistä parhain hyvinvoinnin luontiin. Velkaantuminen pitää sopeuttaa takaisin bruttokansantuotteen tahtiin, on siis elettävä suu säkkiä myöten.

Liikkumattomuus rapauttaa kansan ja kansantalouden

On valitettava fakta, että suomalaiset liikkuvat liian vähän. Liikkumattomuudella on suuria kansantaloudellisia vaikutuksia: UKK-insituutti on arvioinut vuotuisten kustannusten olevan jopa 3.2 miljardin euron suuruusluokkaa vuositasolla. Passiivisuudella on myös suuria heikentäviä terveysvaikutuksia, eikä ihmistä ole biologisesti luotu istumaan koko päivää. Terveysongelmat lisääntyvät, sekä fyysiset että mielenterveydelliset. Lisäksi riittävästi liikkunut ihminen on tuottavampi, ajatus luistaa kirkkaammin ja virheitä sattuu vähemmän. Pienempien sairauspoissaolojen ja paremman tuottavuuden myötä vaikutus näkyy kansantaloudessakin. On aika alkaa puhumaan yhteiskunnan rakenteellisesta muutoksesta, joka tarvitaan suomalaisten liikkumattomuuden kierteen katkaisemiseksi, ennen kuin on liian myöhäistä.