41

Minna Sarvijärvi

Pirkanmaan vaalipiiri, Ylöjärvi
KM, emäntä, 56

Haen avoinna olevaan neljän vuoden määräaikaiseen kansanedustajan pestiin.
Olen taustaltani kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja maatilan emäntä. Olen opiskellut myös Metsämieli -ohjaajaksi, Erätauko -dialogiohjaajaksi ja toiminnallista S2-ohjausta.
Viljelemme isännän kotitilaa Ylöjärven Kurussa Parkkuun kylällä. Perheeseen kuuluu myös vuosina 1998 ja 2000 syntyneet opiskelijanuorukaiset.
Tuotantosuuntina ovat viljan- ja valkuaiskasvien viljely. Lisäksi vuokraamme kolmea lomakohdetta Näsijärven rannassa. Metsätalous kuuluu myös oleellisena osana tilan toimintaan.
Harrastan kylätoimintaa, hyötyliikuntaa, puutarhanhoitoa, luonnonmateriaalikäsitöitä ja kuorolaulua yhteisten asioiden lisäksi.
Luottamustehtävinä mm. Ylöjärven kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Ylöjärven Yrityspalvelun johtokunnan jäsen. Pirkanmaan maakuntavaltuutettu ja aluevaltuutettu sekä monipalveluvaliokunnan jäsen ja ryhmänjohtaja.
Keva:n ja MHY:n valtuutettu.
Parkkuun seudun kyläyhdistys ry:n sihteeri.

Vaaliteemat

Huoltovarmuudesta on huolehdittava

Kaupunkien ja maaseudun kehittäminen ei ole joko-tai, vaan sekä-että. Maantieverkoston korjausvelkaa tulee pienentää, alkutuotannon elinvoimaa tulee kohentaa ja kotimainen alkutuotanto tulee nostaa kannattavammaksi.
Turve tulee saada takaisin energialähteeksi, hitaasti uusiutuvaksi.
Yritysten elinvoiman kohentamiseen ja sukupolvenvaihdoksiin tulee löytyä kannusteet.
Kiertotaloudessa voimme olla edelläkävijöitä.
Kun liityimme Euroopan unioniin, lupasimme soveltaa unionista tulevaa sääntelyä Suomen olosuhteisiin. Nyt menemme tiukimman kautta ja menetämme kilpailuasetelmia kansainvälisessä kaupankäynnissä. Vaihtotaseen vajeen kuromiseksi tulee kartoittaa kaikki keinot.
Omavaraisuuteen tulee tähdätä kaikilla kentillä, jotta pystymme mukautumaan vaikeisiinkin tilanteisiin. Maanpuolustustahtoa ja -taitoa tulee pitää yllä koulutuksella ja harjoituksilla.
Kaikessa päätöksenteossa tulee vaalia kohtuullisuutta.

Peruspalvelut takaavat hyvinvoinnin

Perusopetus ja toimivat sote-palvelut ovat parasta perhepolitiikkaa.
Perusopetuksen säästöt kostautuvat. Tuen tarpeessa olevien oppijoiden huomioiminen vaatii lisää resursseja. Resurssit ja tukitoimet tulee saada tarvetta vastaaviksi. Luku- ja kirjoitustaito tulee olla vaatimuksena kolmannelle luokalle siirtymiseen.
Myös vanhemmuutta on tuettava. Syntyvyyden nostamisen tieltä on raivattava kaikki esteet.
Sote-lähipalvelut säästävät kustannuksia erityissairaanhoidosta, kun palveluihin hakeudutaan ja päästään matalalla kynnyksellä.
Omaishoitajien tukipalvelut ja ikäihmisten hoiva tulee saada tarvetta vastaavaksi. Omaishoitajien palkkio tulee olla verovapaa.
Työntekijöiden veto- ja pitovoimaan tulee kiinnittää huomiota kaikilla aloilla.
Osatyökykyisten pitäminen työelämässä tulee huomioida niin, että osatyökykyisen työllistäminen on sekä työntekijälle että työnantajalle kelpo vaihtoehto.
Mielenterveyden ylläpitämiseen ja yksinäisten osallistamiseen tulee kiinnittää huomiota.
Kustannusten nousu tulee taittaa vaikuttavilla palveluilla.
Velkaantuminen on pysäytettävä.

Monipaikkaisuus lisää turvallisuuden tunnetta

Monipaikkaisuus tuli kehityksen suunnaksi koronan myötä ja se lisääntyy entisestään. Valtio­neuvoston ja eri hallinnon­alojen strategia- ja tulevaisuus­työssä sekä lainsäädännön valmistelussa tulisi huomioida keinot, joilla monipaikkaisuutta voidaan edistää.
Virikkeinen maaseutuympäristö, kohtuulliset palvelut ja vaadittavat tietoliikenneyhteydet ovat vetovoimatekijöitä.
Maaseudun elinvoimaa tulee vaalia mahdollistamalla rakennusten käyttötarkoituksen muutokset. Jos vapaa-ajanasunto täyttää kriteerit taloteknisesti, se tulee voida muuttaa vakituiseksi asunnoksi. Koko maan asuttuna ja elinvoimaisena pitäminen vahvistaa turvallisuutta.
Matkailua tulee kehittää elinkeinona entisestään.
Työperäiseen paluumuuttoon tulee kehittää kannusteet.