28

Tarja Haapasaari

Pirkanmaan vaalipiiri, Lempäälä
Varhaiskasvatuksen opettaja, 63

Lapset ja nuoret ovat lähellä sydäntäni. Olen työskennellyt opettajana useissa päiväkodeissa Pirkanmaan alueella. Koulutukseltani olen kasvatustieteen kandidaatti ja tradenomi. Olen kolmen pojan äiti Lempäälästä. Minulla on kokemusta kuntapolitiikasta, perhepäivähoidosta ja esiopetuksesta. Sen lisäksi olen ollut mukana vapaaehtoistoiminnassa, mm. Walkers-kahvilatoiminnassa, nuorisotyöpaja Pajatsossa ja Funkkis-Esson moottoripajatoiminnassa Lempäälässä. Moottoripajaa pyörittää Werstas ry., jonka hallitukseen kuulun.

Vaaliteemat

Työrauhaa ja riittävät resurssit kasvatukseen ja opetukseen

Mielestäni olisi hyvä keskittyä perusasioihin ja karsia ylimääräisistä projekteista ja hankkeista. Inkluusion toimivuutta pitäisi tarkastella kriittisesti ja tarvittaessa palata pienryhmäopetukseen. Digisisällöt toimivat paremmin opetuksen tukena, eikä ainoana sisältönä. Lisäksi mielestäni varhaiskasvatukseen tarvitaan henkilöstömitoituksen muutos: pienten ryhmiin maksimissaan kolme lasta per aikuinen. Nyt tilanne on se, että lapsia on neljä yhtä aikuista kohden. Henkilöstömitoitukset täytyy muuttaa ryhmäkohtaisiksi. Luonto- ja metsäympäristöä kannattaa hyödyntää oppimisympäristönä.

Lapsiperheille enemmän valinnan mahdollisuuksia

Perheillä pitää olla mahdollisuus itse valita koti- ja perhepäivähoidon tai päiväkotihoidon väliltä. Lisäksi kotihoidon kuntalisät pitää ottaa käyttöön helpottamaan päiväkotien ruuhkia. Esimerkiksi Lempäälässä kotihoidon kuntalisäpilotti alkaa 1.8.2023, eli kuntalisän määrä tulee tällöin olemaan 400 euroa kuukaudessa.

Lisää matalan kynnyksen harrastustoimintaa

Harrastustoiminta on tärkeää, sillä sinne ovat tervetulleita kaikki nuoret ja paikalla on ammattitaitoisia ohjaajia. Mielestäni tarvittaisiin lisää matalankynnyksen harrastetoimintaa. Kuulun itse Werstas ry:n hallitukseen, ja yhdistys pyörittää moottoripajaa lempääläläisille nuorille.