31

Tuukka Liuha

Pirkanmaan vaalipiiri, Lempäälä
yrittäjä, tradenomi, 43

Sote-palvelujen vaikeuksilla ja sietokyvyn ylittävillä elinkustannuksilla on keskeinen merkitys päätökseeni lähteä ehdokkaaksi. Haluan tuoda arjen vaikeudet vahvasti vaalikeskusteluun ja haastaa ne, jotka vieläkin ratsastavat yltiöpäisillä miljardihankkeilla, kuten pääradasta erillinen Suomi-rata. Se pitäisi uhan alla ohitettavat kunnat sekä ihmiset kiinteistöineen helposti vuosikymmeniä vain suunnittelun vuoksi ja pirstoisi luonnon tarpeettomasti toteutuessaan. Lue lisää: www.liuha.fi

Olen yritteliäs ihminen, jonka kiinnostuksen kohteena on ollut nuoresta alkaen yhteiskunnallisten ongelmien ratkominen sekä turvallisen, hätään joutuvista huolta pitävän ja yksilöä kunnioittavan julkisen päätöksenteon rakentaminen. Luottamustehtäväni hyvinvointipalvelujen parissa alkoivat kiinnostuksen pohjalta jo 19-vuotiaana.

Koulutustaustaltani liiketalouden ja yrittäjyyden tradenomi sekä yrittäjän ammattitutkinnon ja hallitusammattilaisten HHJ-tutkinnon suorittanut. Elämänkokemusta on ehtinyt kertyä rekoista ruokaturvaan ja liiketaloudesta lähimmäisenrakkauteen.

Arvostan hyvinvointia ja turvallisuutta elämässä. Kaipaan ympärilleni sellaisia ihmisiä, joihin voi oikeasti luottaa. Uskon, että elämän muuttuessa ratkaisutkin kehittyvät ja kantojaan pitää uskaltaa arvioida kriittisesti, mutta perusarvoista yhteiskunnassa kiinni pitäen. Arvostan laatuaikaa läheisten seurassa, kun siihen on mahdollisuus.

Yhteisten asioiden hoitaminen luottamustehtävissä on minusta mielenkiintoista, haastavaa ja arvokasta. Siinä kehittyy jatkuvasti oppimalla uutta ihmisistä ja elinympäristöstä. Osaamiseni on ehtinyt kertyä useiden yhtiöiden hallituksissa sekä mm. kunnassa valtuustoryhmän puheenjohtajana sekä kunnanhallituksessa. Kuuluin Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin (Tays) hallitukseen 2013-2022. Aikaisemmin olen ollut mm. lautakuntatyössä sosiaali- ja sivistyssektoreilla. Toimin Lempäälän sekä Pirkanmaan Keskustan puheenjohtajana ja edustan Pirkanmaata Keskustan puoluehallituksessa.

Toimin monitoimiyrittäjänä mm. maatalouden, talous- ja yrityshallintopalveluiden sekä erilaisen kaluston myynnin- ja vuokrauksen parissa kotoani Lempäälästä käsin. Pidän myös sivutoimisesti yllä ammattiosaamistani ammattiliikenteessä. Yrittäjyyden lisäksi minulla on aikaisempaa kokemusta myös pk-yrityksen työntekijänä luottamusmiehen tehtävästä. Se kuvaa mielestäni hyvin monipuolista kiinnostustani oikeudenmukaisesti hoidettuja yhteisiä asioita kohtaan.

Harrastan luottamustoimien ohella mm. lukemista, nikkarointia, autoja, elokuvia ja järjestötoimintaa.

LUE LISÄÄ MINUSTA: www.liuha.fi

Vaaliteemat

Oikeus terveyteen ja turvallisuuteen etusijalle

Uusien hyvinvointialueiden edellytykset huolehtia terveys- ja sosiaalipalveluista tarvitseville on turvattava koko maassa ja hoitojonoja voitava purkaa. Apua on oltava saatavissa myös keskuskaupunkien ulkopuolella hädän tullessa. Henkilöstöpulaan tarvitaan valtakunnallisia ratkaisuja työnjaon, koulutuksen ja työn arvon mukaisten palkkaratkaisujen mahdollistamiseksi. Meillä on voitava ikääntyä luottaen siihen, että ihmisarvoinen hoiva on todellisuutta, jos itse ei enää selviä.

Poliisin tavoitettavuutta hätätilanteissa pitää parantaa koko maakunnassa ja Tampereellakin on voitava kävellä yksin turvallisesti yöllä kotiin. Lainsäädännöllä ja viranomaisten resursseilla pitää tehokkaasti torjua mm. Ruotsin kaltainen ulkomaisen rikollisen aineksen rantautuminen, jengien kehittyminen sekä väkival-tarikollisuuden kasvu. Myös se on turvallisuutta, että koko Suomi pysyy asuttuna ja ongelmia keskittävää asuinalueiden taloudellista eriytymistä torjutaan aktiivisesti.

Velkaantuminen kuriin ja huomio miljardihankkeista arjen ongelmiin

Arjen vaikeudet uhkaavat monien kestokykyä hintojen sekä korkojen nopean nousun vuoksi. Samalla julkisen velan hinta nousee nopeasti. On aika palata perusasioihin, pitää huolta ihmisistä ja turvallisuudesta sekä palvelurakennusten ja liikenneväylien korjausvelasta. Nyt on viimeistään aika pelastaa vähät resurssit yltiöpäisistä miljardihankkeista, kuten pääradasta erillinen Suomi-rata. Se pitäisi ohitettavat kunnat sekä ihmiset kiinteistöineen uhan alla helposti vuosikymmeniä vain suunnittelun vuoksi ja toteu-tuessaan pirstoisi luonnon tarpeettomasti.

Suomi tarvitsee määrätietoisen tiekartan siihen, miten velkaantuminen saadaan loppumaan. Tarvitsemme lisää työllisyyttä ja vientituloja, mutta myös menojen sovittamista tulojen mukaisiksi. Talouden tasapainotus pitää tehdä oikeudenmukaisesti niin, että kaikki osallistuvat kykynsä mukaan. Heikoimmassa asemassa olevien ja pienituloisten selviämistä ei voi vaarantaa.

Kohtuuhintainen kotimainen ruoka ja -energia kuuluvat kaikille

Suomelle on välttämätöntä varmistaa, että maanpuolustuksen ohella tuotamme jatkossa poikkeustilanteissakin tarpeeksi energiaa sekä ruokaa kotimaassa. Huolehtimalla siitä, että tuottaja saa riittävän osansa ja kaupan suuret toimijat pitävät ahneutensa kurissa, takaamme elinvoimaisen alkutuotannon sekä kohtuuhintaisen puhtaan ruoan suomalaisille. Kotimainen ruoka, energia sekä luotettava kriisivalmius kuuluvat kaikille meille ja niissä on arvokas tulevaisuuden vientimahdollisuus.