101

Eeva Kalli

Satakunnan vaalipiiri, Eura
kansanedustaja, 43

Olen Eeva Kalli, 42-vuotias kansanedustaja Satakunnasta, Eurasta. Perheeseeni kuuluvat mies ja kaksi lasta.

Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja hallintotieteiden maisteri. Olen tehnyt työurani erityisesti vaikuttamisen ja viestinnän tehtävissä, toimien niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla.

Olen saanut toimia kansanedustajana huhtikuusta 2019 lähtien. Syyskuussa 2022 minut valittiin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Olen edelleen motivoitunut jatkamaan työtäni kansanedustajana Suomen ja Satakunnan parhaaksi – rakkaudesta isänmaahan ja Satakuntaan.

Vaaliteemat

Hyvinvointi ja turva kuuluvat kaikille

- Puolustamme Suomea, maamme huoltovarmuutta ja kaikkien alueiden elinvoimaa.
- Oma ruoka ja oma energia ovat vapautta ja vaurautta. Näille on luotava hyvät toimintaedellytykset.
- Ikäihmiset ansaitsevat hyvän ja turvallisen hoivan ja hoidon sekä elämäntilanteeseen ja tarpeisiin sopivat asumisratkaisut.
- Lapset ja nuoret ansaitsevat hyvän ja turvallisen kasvuympäristön ja toimivat palvelut.

Edistetään yrittäjyyttä, työtä ja toimeentuloa

- Satakunnan elinvoiman perusta syntyy siitä, että on työtä, koulutuspaikkoja ja toimivat peruspalvelut.
- Yrityksiä on rohkaistava investoimaan Suomeen ja Satakuntaan.
- On edistettävä yrittäjyyttä ja yritysten edellytyksiä työllistää. Työ luo toimeentuloa ja hyvinvointia.
- Työnteon on aina oltava kannattavaa, tuloloukut tulee poistaa.

Lisää elinvoimaa Satakuntaan!

- Tarvitsemme vahvaa alueellista edunvalvontaa Satakunnan elinvoiman lisäämiseksi.
- Meidän on kehitettävä aktiivisesti maakunnan liikenneyhteyksiä ja parannettava väylien kuntoa eri puolilla Satakuntaa.
- Tarvitsemme myös monipuolisia koulutusmahdollisuuksia eri koulutusasteille.
- Kulttuuri, liikunta ja urheilu edistävät hyvinvointia ja vahvistavat Satakunnan vetovoimaa. Tämän edistämiseen tarvitaan niin yrityksiä, yhdistyksiä ja seuroja kuin julkisen sektorin aktiivista yhteistyötä.
- Maakunnan edunvalvonnan kehittämisessä satakuntalaisten pitää olla taitavasti yhteen pelaava joukko. Edunvalvonta on kestävyys- ja joukkuelaji.