106

Tuula Nikula-Häkli

Satakunnan vaalipiiri, Kokemäki
sosiaaliohjaaja, sosionomi (AMK), 64

Olen Tuula Nikula-Häkli Kokemäeltä – 63-vuotias kahden lapsen äiti ja puoliso. Työskentelen nyt sosiaaliohjaajana Satakunnan Hyvinvointialueen vammaispalvelussa. Koulutukseltani olen kodinhoitaja, sosionomi (AMK). Nykyistä työtäni olen tehnyt 11 vuotta. Varsinaisen 30-vuotisen urani tein Kokemäen kotipalvelussa valmistuttuani Lepaalta kodinhoitajaksi vuonna 1979.

Miksi olen ehdokas?
Olen työskennellyt yli 40 vuotta sosiaalialalla ja toiminut paikallispolitiikassakin 20 vuotta. Tunnen hyvin ikäihmisiä ja omaishoitajia koskevat asiat. Olen toiminut vuodesta 1980 viranhaltijana ja nähnyt läheltä sen arjen, jota ikäihmiset ja heidän omaishoitajansa elävät. Jos minut valittaisiin kansanedustajaksi, haluaisin tuoda valiokuntatyöskentelyyn kymmenien vuosien kokemukseni sosiaalialalta sekä maalaisjärkeä lakialoitteisiin, jotka koskevat esimerkiksi ikäihmisiä ja omaishoitajia.

Yhdyn Omaishoitajaliiton vaatimuksiin, joissa todetaan: ”Työikäisten omaishoitajien asemaa on vahvistettava. Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisen on oltava joustavaa ja taloudelliset riskit minimoitava. Suomi ei selviä hoivakriisistä ilman toimivaa omaishoitoa. Tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia, ja omaishoidon pitäisikin olla osa suurta hoivan kokonaisuutta Suomessa.”

Yrittäjyyteen ja parempaan työllisyyteen on satsattava. Työn ja työntekijöiden kohtaanto-ongelmaan on myös etsittävä ratkaisuja ja saatava koulusta suoraan opiskelijat työpaikkoihin.

Yksityisten sekä julkisten palvelujen tulisi myös olla kaikkien saatavilla, huolimatta siitä onko kansalaisella digitaitoja tai ei.

Valtion velkaantuminen on myös saatava ehdottomasti taittumaan. Keinoihin sen saavuttamiseksi on herättävä nyt, menojen leikkauksia on tehtävä priorisoinneilla ja yhteistyöllä muiden puolueiden kanssa. Valtion talous on saatava tasapainoon, vaikka se tarkoittaisi kipeitäkin ratkaisuja ja vaikeita päätöksiä. Yhteistyö kaikkien hallituspuolueiden kesken niistä keinoista jolla se saavutetaan, olisi ehdottomasti oltava yhdenmukaiset. Jokainen puolue on velan taittamisesta samaa mieltä, mutta keinoista sen saavuttamiseksi vaihtelevat.

Kansalaisten kulutuskeskeisen elämäntavan suunta olisi myös saatava muuttumaan.

Vaaliteemat

Omaishoito osaksi hoivan kokonaisuuteen

Kun ikäihminen alkaa tarvitsemaan hoivaa ja hoitoa, kartoitettaisiin kaikki mahdollisuudet miten asiakkaan hoivaan voidaan vastata. Omaishoito on siten otettava palveluvalikoimaan kuten mikä tahansa osa-alue. Jos tarvitaan ympärivuorokautista hoivaa, niin omaishoidosta kiinnostuneelle kunnon korvaus jos hommaan ryhtyy. Tehostettu palveluasuminen maksaa päivää kohti n. 200 e/vrk. Omaishoitokorvaus olisi ehdottomasti oltava sen suuruinen että todellisuudessa sillä myös omaishoitajaksi ryhtyvä tulisi taloudellisesti toimeen. Ikääntyvä maamme tarvitsee kaikki ne keinot, myös paikallisesti ja räätälöidysti, että saamme sen hoivan ja avun niille jotka sen tarvitsevat. Ei tasapäistetä Hyvinvointialueen eri kuntia, kunnat ovat erilaisia. Pidetään kiinni hyvistä käytännöistä jotka ovat toimineet. Mahdollistetaan uusien toimintamallien syntyminen.

Omavaraisuus, kotimainen ruoka ja energia

Hakeutuminen luonnon läheisyyteen, eläminen omavaraisesti, vaihtoehtoiset energiamuodot ovat alkaneet kiinnostaa ihmisiä. Kansalaiset miettivät miten voisi tehdä toisin. Niitä jotka siihen apua ja neuvoja tarvitsevat, pitäisi helposti sitä saada. Digitaalisesti useita kanavia käytössä joista tietoa haluaa on käytettävissä. Ei pidä unohtaa niitä jotka eivät osaa tai halua sen avulla tietoa hakea. Tarvitaan myös muita perinteisiä tapoja tuoda asioita tietoon, luoda turvallisuuden tunnetta, että kyllä Suomessa pidetään huolta myös niistä ketkä apua tarvitsevat. Sosiaalisen median seuraaminen ja siihen liittyvät viestit nuorille saattavat kuitenkin ahdistaa ja tehdä epävarmaksi. Syömishäiriöt ovat myös lisääntyneet nuorilla, Pitää kuitenkin luoda toivoa, että ongelmiin on ratkaisuja. Keskustaa tarvitaan kantamaan vastuuta edelleen, suomalaiset tarvitsevat eteenpäin katsovaa Keskustaa.

Maaseudusta kasvun ja hyvinvoinnin mahdollistaja

Julkinen liikenne maaseudulla mahdolliseksi, että ihmiset voivat liikkua asioilleen ja palveluihin taajamiin. Jokaisen ihmisen perusoikeus, liikkuminen on turvattava kaikille, ikään, väriin, yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Yrittäjyyttä maaseudulle lisää, kunnat tukemaan toimintaa.