114

Jere Nuutinen

Savo-Karjalan vaalipiiri, Joensuu
kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 30

Olen Jere Nuutinen, 29-vuotias vaikuttaja. Toimin Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja kaupunginvaltuutettuna. Olen ehdolla eduskuntaan vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Savo-Karjalan vaalipiiristä.

Haluan rakentaa elinvoimaista Joensuuta ja Pohjois-Karjalaa, jossa investoidaan kasvuun ja oppimiseen, pidetään talous vakaalla pohjalla, kannustetaan yritteliäisyyteen ja yrittämiseen, sekä kehitetään ympäristöä kestävästi.

Vaaliteemat

Talouden ja elinvoiman vahvistaminen

- Luodaan Suomelle suunta talouden tasapainottamiseksi
- Edistetään suomalaista omistajuutta
- Vahvistetaan alueen liikenneinvestointeja

Koulutus ja osaaminen

- Turvataan koulutuksen resurssit
- Suunnataan koulutukseen tasa-arvoraha oppimiserojen tasaamiseksi
- Tuetaan opiskelijoiden jaksamista panostamalla mielenterveyspalveluihin

Kestävä luonnonvarojen käyttö

- Edistetään kohtuullista elämäntapaa
- Turvataan kestävän metsätalouden edellytykset
- Edistetään ilmastonmuutoksen vastaisia toimia