367

Antti Heikkilä

Uudenmaan vaalipiiri, Tuusula
arkkitehti, toimitusjohtaja, 44

Olen 44-vuotias yrittäjä, perheenisä ja arkkitehti Tuusulasta. Olemme vaimoni ja lastemme kanssa asuneet Uudellamaalla parinkymmenen vuoden ajan, ensin Helsingissä ja sittemmin Järvenpäässä ja Tuusulassa.
Olen työssäni kasvavan rakennusalan konsernin omistajayrittäjänä toiminut erilaisten asumisen, kaavoituksen, toimitilarakentamisen ja julkisten hankkeiden arkkitehti- ja pääsuunnittelijana sekä asuntorakentamisen perustajaurakoitsijana ja hankekehittäjänä. Olen toiminut kuntapäättäjänä kahdella vuosikymmenellä ensin kaupunginvaltuutettuna Järvenpäässä ja nykyisin Tuusulassa, mikä on antanut hyvän kuvan siitä, miten päätöksiä suomalaisessa yhteiskunnassa tehdään.

Vaaliteemat

Vastuullisuus, yrittäminen ja työ

Suomalainen hyvinvointivaltio on merkittävien haasteiden edessä ja ratkaisuja on haettava aktiivisesti toimien ja tulevaisuusorientoituneesti, ei siirtämällä vaikeita päätöksiä tulevaisuuteen. Yhteiskuntaa on kehitettävä vastuullisesti. Vastuullinen päätöksenteko sisältää taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten näkökulmien huomioimisen. Päätöksenteossa täytyy aina muistaa se, että ennen jakamista on luotava jaettava. Velkaantumiskehitys on pysäytettävä. Sosiaaliturvan kohdentaminen mahdollisimman tarkasti sitä tarvitseville on parasta vastuunkantoa niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin.

Oikeudenmukainen yhteiskunta huolehtii huonompiosaisista jäsenistään tukemalla heitä vaikeina hetkinä, mutta myös tarjoamalla näkymän siitä, että omilla valinoilla ja yrittämisellä voi voittaa ainakin osan vaikeuksista. Työn tekemisen täytyy aina olla ensisijainen vaihtoehto ja sosiaaliturvan tulee tähdätä mahdollisimman tehokkaaseen työllistymiseen. Suomi pärjää luovuudella, ahkeruudella ja osaamisella. Työn tuottavuutta parannetaan erityisesti panostamalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yhteiskuntamme kilpailukyky perustuu pitkälti hyvään koulutukseen ja siihen, että kaikilla on siihen tasavertaiset mahdollisuudet.

Perheet, lapset ja nuoret

Perhe on yhteiskunnan perussolu. Päätöksenteossa tulee huolehtia siitä, että yhteiskunnassa säilyy lapsimyönteinen ilmapiiri ja että lapsi nähdään tavoittelemisen arvoisena lahjana. Yhteiskunnan ei tule ottaa liian suurta roolia perheiden sisäisissä käytännön järjestelyissä vaan luottaa niiden kykyyn löytää elämäntilanteisiinsa sopivia ratkaisuja. Huoltosuhteen parantaminen vaatii tavoitteellista perhepolitiikkaa syntyvyyden parantamiseksi. Nuorten syrjäytymisen jatkumoon ja perheiden ongelmiin täytyy pystyä puuttumaan ajoissa. Oppimispolun tulee sisältää riittävästi vaihtoehtoisia reittejä, jotta kaikki löytäisivät itselleen päämäärän ja keinot sen saavuttamiseksi. Yhteiskunnallisen keskustelun tulee ylläpitää luottavaista ja toiveikasta ilmapiiriä uhkakuvien maalailun sijaan.

Luottamus, energia ja omavaraisuus

Suomalaisen yhteiskunnan toimivuus perustuu pitkälti luottamukseen. Luottamuksen ilmapiirin vaaliminen on parasta sisäistä turvallisuutta edistävää työtä. Vihreässä teknologiassa on valtava potentiaali. Suomesta on kehitettävä puhtaan energia tuottamisen ja varastoimisen suurvalta. Silloin pystymme torjumaan paitsi ilmastonmuutosta ja luontokatoa, myös luomaan uutta puhtaamman ja oikeudenmukaisemman vaurauden aikakautta tänne Pohjolaan. Suomalaisen lähiruuan suosiminen on ekologinen ja sosiaalisesti kestävä valinta. Meidän on varauduttava nyt myös omavaraisuuden ja huoltovarmuuden tason nostoon.