75

Paula Sihto

Vaasan vaalipiiri, Seinäjoki
erikoissairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu, 61

Hei, olen Paula Sihto, 61-vuotias erikoissairaanhoitaja Seinäjoelta. Työskentelen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna. Olen virkavapaalla vanhuspsykiatrian osaston ja poliklinikan osastonhoitajan tehtävistä. Minulla on kolme aikuista lasta ja kaksi alakouluikäistä lastenlasta. Lisäksi toimin sisareni kanssa pyörätuolissa olevan äitimme omaishoitajina.

Keskeisimpinä luottamustehtävinä minulla on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen jäsenyys sekä yksilöjaoston varapuheenjohtajuus. Olen Seinäjoen kaupunginvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja. Lisäksi toimin Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. Toimin lisäksi Tehyn valtuuston 1. varapuheenjohtajana, Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtajana sekä Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Eduskunnassa olen ollut vuodet 2007–2011. Olin jäsenenä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja varajäsenenä hallintovaliokunnassa.

Eduskunnassa riittää työtä ja tehtävää, mutta sitä en pelkää. Olen käytettävissä täydellä tarmollani ja sydämelläni kansanedustajan tehtävään. Mottonani on: ... sanoista tekoihin!

Vaaliteemat

Toimivat ja riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen palvelut

Kotihoitoon ja omaishoitoon tulee saada lisää resursseja. Lasten ja nuorten tulee päästä nopeasti hoidon piirin. Varsinkin nuorten mielenterveyspalvelut tulee olla ykkösprioriteettina.

Jokaisella kotihoidon asiakkaalla tulee olla turvallisuuden tunne, että hänellä on mahdollisuus saada hoivaa ja hoitoa tarvitessaan. Mielestäni ikäihmisten palveluasumis- ja tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee lisätä, koska meillä on kotihoidon asiakkaina aivan liian huonokuntoisia potilaita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ja pelastustoimen palvelujen turvaamiseksi tarvitaan lisärahoitusta ja riittävästi osaavaa ja koulutettua henkilökuntaa. Niitä saadaan, kun työolot ja palkkaus laitetaan vihdoinkin kuntoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus tulee valtiolta ja rahoituksesta ja sen suuruudesta päättävät nyt valittavat kansanedustajat!!!

Opetustoimen alalle tulee saada lisää resursseja. Luokkakokoja tulee pienentää ja erityisopettajia tulee saada lisää. Oppilaan henkilökohtainen tuki ja oppiminen tulee turvata.

Valtion talouden parantaminen oikeudenmukaisella tavalla ja kokonaisturvallisuudesta huolehtiminen

Seuraavien vaalikausien tärkein tavoite on saada valtion talous tasapainoon ja korjata kestävyysvaje. Valtion hyvä ja kestävä talous on hyvinvointivaltiomme ja sen toimivien palveluiden kivijalka. Korkea työllisyysaste edesauttaa talouden kuntoon laittamista.

Kokonaisturvallisuus on tärkeää. Siihen kuuluvat toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi kotimainen puhdas ruoka, energiaomavaraisuus, hyvä työllisyysaste sekä kansalaisten taloudellinen pärjääminen inflaation ja elinkustannusten nousussa. Turvataksemme kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuudessakin, meidän tulee pitää huolta maatalousyrittäjien jaksamisesta ja tulotasosta.

Vahva maanpuolustustahto ja hyvin varustellut puolustusvoimat ovat Suomen turvallisuuden ja puolustuksen perusta.

Työhyvinvointia ja työssä jaksamista on parannettava

Työhyvinvointia ja työssä jaksamista tulee parantaa. Työn psykososiaalista kuormitusta tulee vähentää. Työoloja tulee parantaa ja palkkausta nostaa työn vaativuuden tasolle. Uuteen työtehtävään perehdyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Johtamista on parannettava ja työntekoa joustavoitettava. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on helpotettava.

Työnantajat tarvitsevat hyvinvoivia työntekijöitä. Hyvinvoivat ja työstään innostuneet ihmiset ovat jokaisen yrityksen kivijalka.