Piirin syyskokous ja Politiikkaa Apollolla! -tilaisuus 30.11.

Keskustan Helsingin piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous ti 30.11. klo 18.30 alkaen Keskustan puoluetoimistolla. Asiana sääntömääräiset asiat ja eduskuntavaalien 2023 ehdokasasettelun aikataulusta ja menettelytavoista päättäminen. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus klo 18–18.30.

Ennen piirikokousta Politiikkaa Apollolla! -tilaisuus klo 17–18. Vieraana puolueen puheenjohtaja ja ministeri Annika Saarikko. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuus on kaikille avoin.

Paikka: Keskustan puoluetoimisto, Apollonkatu 11 A, Helsinki.

Tervetuloa!

Harriet Lonka, puheenjohtaja
Noora Juvonen, toiminnanjohtaja

***

Ilmoittautuminen Politiikkaa Apollolla! -tilaisuuteen ja lisätiedot syyskokouksen seuraajille: helsinki@keskusta.fi tai puh. 0400 457 771

Helsingin Keskustan jäsenille on lähetetty sähköpostitse kutsu piirin syyskokoukseen. Ilmoittautuminen syyskokoukseen tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/piirinsyyskokous2021 

 

***

Syyskokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen sihteereiden, pöytäkirjantarkastajien (2) sekä ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Kokouksen valiokunnat

Asetetaan tarpeelliset valiokunnat ja käydään lähetekeskustelu niitä varten.

6. Poliittinen keskustelu
Käydään keskustelu piirihallituksen esittämästä teemasta.

7. Vaalit

Eduskuntavaalit 2.4.2023
Kuullaan piirihallituksen selvitys eduskuntavaaleihin 2023 valmistautumisesta ja käydään keskustelu. Tehdään päätökset piirin ehdokasasettelun aikataulusta ja menettelytavoista sekä mahdollisista vaaliliittovalmisteluista puoluehallituksen päätösten ja suositusten pohjalta.

8. Aloitteet ja lausunnot
a) käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet.
b) tehdään aloitteet maakunta hallituksen ja – valtuuston keskustaryhmälle sekä puoluehallitukselle.
c) käsitellään puoluehallituksen pyytämät lausunnot.
d) päätetään aloitteiden tekemisestä puoluekokoukselle puolueen sääntöjen mukaisesti.
Aloitteet on toimitettava sähköisellä lomakkeella puoluetoimistoon viimeistään 10.3.2022. Lomake löytyy osoitteesta https://bit.ly/puoluekokousaloitteet2022

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

10. Jäsenmaksut, jäsenhankinta ja jäsenmaksukeräyksen toteuttaminen
Päätetään jäsenmaksuista, jäsenhankinnasta ja jäsenmaksukeräyksen toteuttamisesta piirin alueella sekä jäsenmaksun palautusprosentista vuodelle 2022. Päätetään jäsenluetteloiden päivittämisestä piirin alueella.

11. Matkakorvaukset ja palkkiot
Päätetään piirihallituksen jäsenten, puolue-elimiin ja niiden kokouksiin valittujen edustajien sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista.

12. Talousarvio vuodelle 2022
Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022.

13. Piirin henkilövalinnat vuodelle 2022
Valitaan:
a) piirihallituksen puheenjohtaja (piirin puheenjohtaja)
b) piirihallituksen varapuheenjohtajat piirin sääntöjen mukaisesti
c) muut jäsenet piirihallitukseen piirin sääntöjen mukaisesti
d) jäsenet piirin toimikuntiin

14. Tilintarkastajat vuodelle 2022

Valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Lisäksi voidaan valita toiminnantarkastaja.

15. Valitaan piirin edustajat muihin tehtäviin, joita puolueen ja sen jäsenyhdistysten säännöt edellyttävät tai joihin piirillä on edustusoikeus

16. Kuullaan luottamushenkilöiden toimintaselostukset sekä annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville piirin edustajille ja luottamushenkilöille

17. Käsitellään piirin osallistumista tuleviin ay-vaaleihin sekä muiden yhteisöjen ja järjestöjen vaaleihin

18. Kannanotto
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.

19. Muut asiat
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous työjärjestystä hyväksyessään päätti ottaa käsiteltäväkseen.

20. Kokouksen päättäminen

***

Lisätiedot:

helsinki@keskusta.fi tai puh. 0400 457 771

(muokattu 16.11. ja lisätty linkki syyskokouksen ilmoittautumiseen)

EtusivuTapahtumatPiirin syyskokous ja Politiikkaa Apollolla! -tilaisuus 30.11.