Siirry sisältöön

Keskustan jäsenjärjestöt aina pienimmistä paikallisyhdistyksistä puolueen piireihin saakka saavat tehdä puoluekokoukselle aloitteita. Ne ovat tärkeä osa Keskustan sisäistä demokratiaa. Jokainen aloite sisältää yhden tai useamman esityksen jonkun poliittisen kysymyksen tai puolueen omaan toimintaan liittyvän asian päättämiseksi, korjaamiseksi tai edistämiseksi.

Puoluekokouksen hyväksymä vastaus aloitteeseen muodostaa Keskustan virallisen linjan ko. aloitteessa esitettyyn asiaan. Puoluekokous voi yhtyä tai olla yhtymättä aloitteiden esityksiin tai yhtyä niihin osittain. Puoluekokous myös perustelee vastauksensa.

Jyväskylän puoluekokoukselle tuli määräaikaan mennessä 309 aloitetta. Se on suurin määrä 2000-luvulla. Voit tutustua aloitteisiin ja puoluehallituksen niihin hyväksymiin vastausesityksiin ja koko puoluekokousasiakirjaan täältä.

Lopullinen päätösvalta aloitevastauksiin on siis puoluekokouksella, joka tekee päätöksensä aloite- ja järjestövaliokuntiensa esitysten pohjilta.

Eniten aloitteita Jyväskylän puoluekokoukselle tuli varsin tutuista aihekokonaisuuksista. Puolueen järjestötoimintaa, sääntöjä ja taloutta koskevia aloitteita tuli 54. Aiempia vuosia enemmän aloitteissa painottuivat nyt etenkin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat aloitteet. Jos niihin lisätään vielä sosiaaliturvaa, etuuksia ja perhepolitiikkaa koskevat aloitteet, oli näitä ”sote-aloitteita” yhteensä 57 .

Talous-, vero- ja elinkeinoaloitteita sekä koulutukseen liittyviä aloitteita tuli molempia 32.

Kokeiluäänestys neljästä aloitteesta

Keskusta kokeilee aloitteiden osalta jotain uutta: puolue kysyy koeäänestyksellä ennakkoon puoluekokoukseen ilmoittautuneilta mielipidettä neljään aloitteeseen.
Kyse on siis kokeilusta, jolla testataan miten puolue voisi lisätä toimijoidensa osallisuutta. Äänestyksen tulos ei sido puoluekokousta, jolla on aina viimeinen ja lopullinen päätösvalta aloitevastausten päättämisessä. Keskusta julkaisee äänestyksen tulokset ennen puoluekokousta.

Äänestettävät aloitteet ovat seuraavat:

105. Keskustan sosiaalipoliittinen seura: Terveyteen liittyvillä haittaveroilla ehkäistävä kansantauteja
160. Uudenmaan Keskustanuoret: Luottamustehtävien sukupuolikiintiöt poistettava.
187. Keskustan Lahden kuntayhdistys: Kaikille yhteinen katsomusaine peruskouluun
282 . Kuopion Keskustaopiskelijat: Kohti nelipäiväistä työviikkoa

EtusivuJyväskylän puoluekokoukselle tuli 309 aloitetta