Tervetuloa!

Tervetuloa Keskustan Kainuun piirin sivuille. Sivuilta löydät uusimmat uutiset, tulevat tapahtumat sekä kaikki tarvittavat yhteystiedot piiriin, kunnallisjärjestöihin ja sisarjärjestöihin. Jos et ole vielä Keskustan jäsen voit liittyä jäseneksemme tämän sivuston kautta.

Piiritoimisto

Kauppakatu 26 A, 2. Krs
87100 Kajaani

050 428 2074
kainuu@keskusta.fi

Kainuun Keskusta Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 days ago
Kainuun Keskusta

... See MoreSee Less

3 weeks ago
Kainuun Keskusta

... See MoreSee Less

4 weeks ago
Kainuun Keskusta

... See MoreSee Less

4 weeks ago
Kainuun Keskusta

Julkaisemme presidenttiehdokkaiden ajatuksia vammaisten oikeuksien toteutumisesta Vammaisfoorumin somessa. Tänään vuorossa Olli Rehn.

"On yhteinen vastuumme huolehtia, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestöryhmien kohdalla. Vammaisille ihmisille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin muillekin ihmisille: oikeus koulutukseen, työhön, asumiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Vammaisten oikeuksien parempi toteutuminen Suomessa vaatii vielä työtä monilla osa-alueilla: asenteissa, palveluissa, tiedon lisäämisessä ja esteettömyyden parantamisessa."
... See MoreSee Less

Lataa lisää

Uutiset

Keskustan Kainuun piirin vuosikokouksen kannanotto 4.5.2023

Hajautettu energiantuotanto on Kainuun tulevaisuus

Energiapolitiikan vihreä siirtymä tarvitsee vauhtia, ei jarrua. Marinin hallituksen asettama ja Keskustankin tukema hiilineutraalisuustavoite 2035 ei ole kiveen hakattu itseisarvo. Kokonaisuus ratkaisee. Puhdas kotimainen energiantuotanto ja sen alueellinen käyttö tarvitsevat oman suunnitelmansa. Bioenergia sekä tuuli-, aurinko- ja vesivoima ovat uusiutuvan ja hajautetun energiantuotannon merkittäviä lähteitä. Lisäksi Suomessakin kehitetään ja testataan jo pienydinvoimaloita.

Siirtymä vihreämpään energiaan vaatii mittavia investointia energiantuotantoon, energiatehokkuuteen, siirtoverkkoihin, energian varastointiin sekä innovatiivisiin energiapalveluihin. Tämän mahdollistamiseksi alan koulutukseen tarvitaan lisää aloituspaikkoja kaikille koulutusasteille sekä Kainuussa että koko Suomessa. Osaamisen kehittymisen ja tutkimustoiminnan kautta syntyy uusia innovaatioita, jotka mahdollistavat uuden yritystoiminnan ja investoinnit sekä suomalaisen osaamisen viennin. Hiilineutraalius ei ole pelkästään omien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, vaan globaalien haasteiden ratkaisemista suomalaisen teknologiakehityksen avulla. Hajautetun energiatuotannon yritykset vahvistavat maakuntien elinvoimaa ja luovat uusia työmahdollisuuksia myös haja-asutusalueille.

Hajautettu energiatuotanto on huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä, mutta ei ongelmatonta. Tuulivoimarakentaminen on herättänyt keskustelua voimaloiden ja sähkönsiirtolinjojen sijainnista sekä tuulivoiman haittavaikutuksista lähialueiden asukkaille. Erityisesti ongelmaksi on koettu maanomistajien suhteettoman pienet korvaukset liittyen menetettyihin maa- ja metsäalueisiin. Keskustan Kainuun piiri edellyttää, että tuleva hallitus korjaa nopeasti tämän epäkohdan lainsäädännön avulla niin, että sekä tuulivoimaloiden rakentamispaikkojen että siirtolinjojen maanomistajat saavat todellisen korvauksen siitä, että mahdollistavat kotimaisen sähköntuotannon lisäämisen Kainuussa. Ratkaisujen tulee olla sellaisia, että ne mahdollistavat myös seuraavaksi nopeasti kasvavan sähköntuotantomenetelmän, aurinkoenergiatuotannon rakentamisen.

Lisäksi hallituksen on syytä yhä muistaa bioenergian tuotanto. Se on uusiutuva ja hajautettu energiantuotantomuoto. Kaikki ratkaisut energiatuotannon uudistamisessa tulee perustua tutkittuun tietoon. Hajautettu energiantuotanto koskettaa meitä kaikkia. Siksi siihen liittyvässä päätöksenteossa tulee huomioida kaikkien niiden näkemykset, joiden elämään ratkaisut vaikuttavat.

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Muista äänestää!
Keskustan Oulun vaalipiirin ehdokkaat

Sinustako aluekoordinaattori Keskustan aluevaltuustoryhmälle?

Keskustan Kainuun piiri ry hakee aluevaltuustoryhmää avustavaa keskustahenkistä, aktiivista ja yhteistyökykyistä ALUEKOORDINAATTORIA toistaiseksi voimassa olevaan osa-aikaiseen työsuhteeseen 1.3.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työn jatkuminen edellyttää Kainuun hyvinvointialueen valtuuston budjettitason vuosittaista päätöstä sekä aluehallituksen hyväksyntää ryhmärahan käytöstä. Tehtävän koeaika on 6 kk.

Valittavan henkilön keskeiset tehtävät liittyvät Keskustan Kainuun aluevaltuusto- ja -hallitusryhmän toimintaan ja sen tukemiseen Keskustan Kainuun piirin työntekijänä. Tehtäviin sisältyy kokousvalmistelijan ja -sihteerin tehtävien lisäksi erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien valmistelutehtävät, selvitystehtävät sekä aluevaltuustoryhmän viestintätehtävät. Viikoittainen työaika on 22,5 tuntia, joka sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävään kuuluu myös matkustamista pääosin Kainuun alueella, mikä edellyttää ajoittain mahdollisuutta oman auton käyttöön. Hallinnollinen lähiesihenkilö on piirin toiminnanjohtaja. Työpiste sijaitsee piiritoimistolla Kajaanissa, jonka ohella tehtävää voi hoitaa osittain etänä.

Edellytämme:
• Itsenäistä työotetta ja kykyä organisoida omaa työtä ja työaikaa
• Järjestelmällisyyttä ja tarkkuutta – tartut toimeen ja kannat vastuuta
• Valmiutta ilta- ja viikonlopputöihin ja mahdollisuutta oman auton käyttöön
• Hyvää kirjallista ilmaisua ja sosiaalisen median taitoja
• Hyviä vuorovaikutustaitoja ja monipuolista viestintäosaamista

Arvostamme:
• Sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ja/tai hyvinvointialueiden valmistelun tuntemusta
• Kokemusta järjestö- ja/tai poliittisesta toiminnasta
• Halua oppia, kehittyä ja kehittää
• Kiinnostusta aluevaltuustoryhmän toimintamuotojen kehittämiseen

Keskustan Kainuun piiri ry:lle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee toimittaa sähköpostitse (minna.peittola@keskusta.fi) 17.2.2023 klo 12 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Minna Peittola (minna.peittola@keskusta.fi, 0504282074) tai Keskustan aluevaltuustoryhmän pj. Paavo Oikarinen 0400154522.

Aluevaltuusto 20.12.2022 Keskustan ryhmäpuhe

Rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja kokousta seuraavat.
Olemme nyt päättämässä vuoden 2023 talousarviota hyvinvointialueelle. Tämä on jatkumo aikaisemmin tehdyille päätöksille mm. Hyvinvointialueen Strategialle, jonka hyväksyimme edellisessä kokouksessa. Strategiaa hyväksyessämme puhuimme sen ohjaavan talousarvion laadintaa, hyvä niin.
Talousarvio on loppusummaltaan arvioitu olevan 33 milj. € alijäämäinen. Alijäämä on huomattava ja on tarkasteltava, ettei talousarvioon ole mennyt ns. ilmaa. Hyvinvointialue tekee vuoden alusta järjestämissuunnitelman ja joutuu tekemään sopeuttamisohjelman yhdessä järjestämissuunnitelman kanssa. Rahoituksessa hyvinvointialueella ei ole enää mahdollista jälki laskuttaa, rahoituksen siirtyessä valtion hoidettavaksi. Valtiovallan tulee huolehtia rahoituksesta toiminnan käynnistämisen onnistumiseksi. Muulla tavalla sitä ei voi hoitaa, eikä se ole mahdollistakaan.
Keskustaryhmän mielestä hyvinvointialueen tulee osaltaan huolehtia palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuksen palvelupisteet ovat jokaisessa Kainuun kunnassa. Meidän tulee huolehtia palveluista myös maakuntamme reuna-alueilla. Tämä on mitä parhainta maakunnallista aluepolitiikkaa ja luo myös turvallisuutta nykyisessä alati vaihtuvassa toimintaympäristössä ja uhkia sisältävässä maailmassa.
Hyvinvointialueen toiminnankehittäminen asiakasystävälliseksi palvelutarpeen täyttämiseksi, kuuluu alueen perusvelvollisuuksiin. Tämä vaatii tiedottamista ja myös selkeitä ohjeistuksia monella tapaa digi- ja painettujen julkaisujen myötä. Myös työntekijöidemme koulutus ja ohjaaminen hyvään asiakaspalveluun on tärkeää. Asiakkaat tarvitsevat perusterveyden- ja sosiaalihuollon palveluita lähipalveluina.
Hyvinvointialueen aloittaessa vuoden alusta, siirtyvällä henkilöstöllä on työpaikka olemassa. Palkanmaksajan nimi muuttuu vuoden alusta. Työntekijöiden kannustaminen sekä hyväjohtaminen on tärkeää, onnistuaksemme alueen haasteiden edessä. Toimintatapojen ja palveluiden tarkastelu ja samalla hallittu uudistaminen johtaa lopulta parhaaseen lopputulokseen. Kympin säästöllä ei pidä tehdä satasen vahinkoa. Eikä palveluita voida keskittää vain muutamaan palvelupisteeseen.
Keskustan aluevaltuustoryhmä ei esitä muutoksia talousarvioon. Yksittäiset valtuutetut voivat tehdä esityksiä talousarvioon. Kiinnitämme kuitenkin huomiomme asioiden valmisteluun ja niiden tuomiseen päätöksentekoprosessiin, nyt päätettävä talousarvio on epämääräinen ja sumuinen, jopa hämärän- rajamailla. Edellytämme talousarvion seurantaa ja muutosten tekemistä talousarvioon. Talousarviokirja on oltava ajantasainen ja yhteneväinen toiminnan kanssa.
Keskustan aluevaltuusto ryhmän puolesta haluan toivottaa kaikille rauhaisaa joulunaikaa ja hyvää uuttavuotta.

Keskustan Kainuun piiri syyskokouksen kannanotto 4.11.2022

Metsiä ja peltoja ei saa pakolla ennallistaa – vapaaehtoisilla toimilla päästään parhaaseen tulokseen

Euroopan komissio antoi ennallistamisesityksen, joka tarkastelee metsiä ja suopeltoja yksipuolisesta näkökulmasta. Viimeisen seitsemänkymmenen vuoden aikana on kasvatettu huoltovarmuutta raivaamalla peltoa myös suoalueille, ja Kainuun metsien kasvu on moninkertaistunut. Tämä esitys määräisi ennallistamaan suopellot ja metsitetyt suot.

Jos asetus astuisi voimaan, Kainuun talousmetsistä poistuisi käytöstä kolmannes. Isolle osalle viljellyistä suopelloista kävisi samoin. Molemmat toimenpiteet vähentäisivät merkittävästi hiilinielua. Asetus merkitsisi metsien ennallistamista vuosikymmenten takaiselle tasolle. Tätä Kainuun keskusta ei voi hyväksyä.

Kainuu on hiilineutraali ja sen metsät ovat erinomaisessa kunnossa. Ennallistamisen eteen tehdään jo nyt jatkuvasti töitä. Erityisesti vajaatuottoisten kitumaiden palauttaminen luonnontilaan on kannatettavaa. Kainuussa tehdään myös purojen ja pienvesien kunnostuksia, joista arvokkaimpia ovat raakku- ja tonkovesistöt.

Ennallistaminen onnistuu vähillä toimenpiteillä edullisesti tai jopa kokonaan ilman aktiivisia toimenpiteitä. Siksi vapaaehtoisuus on paras tapa edetä tässä asiassa. Metsälaki, hyvän metsän hoidon suositukset sekä vapaaehtoisuuteen pohjautuvat ohjelmat tukevat metsien monimuotoisuuden säilyttämistä, loukkaamatta yksityistä omistusoikeutta. Kainuussa on osattu aina elää luonnon ehdoilla ja luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen, mikä näkyy kainuulaisessa metsänhoidossa.

Keskusta tunnistetaan selkeästä ja rakentavasta linjastaan. Vahvistamme ihmisten uskoa tulevaisuuteen ja kansalliseen päätöksentekoon. Keskustalainen politiikka perustuu arvoihin, tietoon ja kokemukseen. Luottamus ja yhteistyö ovat maakuntamme kantavia pilareita. Näitä Keskusta on rakentanut Kainuussa ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Keskustan Kainuun piirin syyskokouksen kannanotto 13.11.2021

Laadukasta hyvinvointia kaikille kainuulaisille!

Kainuun Keskusta vaatii, että hoitoon on päästävä viikon sisällä. Hoidontarve täytyy määritellä kokonaisvaltaisesti, huomioiden potilaan tarpeet: jo ensimmäisen yhteydenoton perusteella on voitava luoda kokonaiskuva potilaan hoidon tarpeesta.

Pitkien etäisyyksien maakunnassa jokaisessa Kainuun kunnassa täytyy olla saatavilla laadukasta palvelua. Kainuun Keskustan mielestä on tärkeää, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja tuottava toimipiste. Lähipalveluiden sekä pelastusavun täytyy olla saavutettavia nopeasti.

Ennaltaehkäisevään työhön, toimivaan ja helposti saavutettavaan perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipalveluihin panostaminen on vaikuttavaa. Mikäli hoidon tarpeen arviointi ei suju laadukkaasti lähellä, se kuormittaa niin erityissairaanhoitoa kuin ensihoitoa, myös taloudellisesti.

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa. Kainuussa on turvattava sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä pelastustoimessa pitää noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hallintoa. Tärkeää on avoin vuoropuhelu niin työyhteisössä kuin toimiva yhteistyö yli sektorirajojen. Kainuun Keskusta vaatii entistä parempaa johtajuutta. Sujuvalla johtajuudella edistetään työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kainuun Keskusta tekee tulevaisuudessakin poliittista vaikuttamistyötä, jotta laadukkaita hyvinvointipalveluita on saatavilla kaikille kainuulaisille. Ihmisen täytyy voida luottaa siihen, että hänestä pidetään huolta.

Kainuun Keskustalla oli juuri päättyneessä kuntavaalien ehdokasasettelussa eniten ehdokkaita Kainuussa. 222 ehdokasta ympäri Kainuuta on valmiina kotikuntansa demokratian palvelukseen. Keskustan vaaliohjelma lähtee kuntien tasavertaisesta kehittämisestä.
9.5.2021 / Uutiset
Kainuun Keskusta kantaa huolta nuorten työssäoppimispaikkojen sekä kesätyöpaikkojen vähyydestä. Erityisesti korona-aika on kiristänyt nuorten mahdollisuuksia päästä kiinni työelämän tuomiin mahdollisuuksiin.
21.4.2021 / Uutiset
Korona-aika on nostanut väljän asumisen arvostusta, esimerkiksi Elinkeinoelämän kuntaranking-tutkimuksessa Kajaanin seutukunnan yhtenä parhaimpana tekijänä pidettiin sijaintia. Kainuun parhaat puolet ovat tulleet esiin yritysedellytysten, edullisen asumisen, vaivattoman arjen ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien muodossa.
21.4.2021 / Uutiset
Etusivu