Hyvinvointia ja elämyksiä yhdenvertaisesti

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry. on toiminut 65 vuotta järjestäen tuettuja lomia. Maaseudun tukihenkilöverkko on toiminut sekin jo 25 vuotta, vuodesta 2013 MTLH:ssa, mikä on tarjonnut luontevan mahdollisuuden tuetun lomatoiminnan ja maaseudun vapaaehtoistoiminnan yhteisille tavoitteille: vertaistuelle, virkistymiselle ja osallistumiselle.

MTLH:lla ja Keskustanaisilla on pitkäaikainen kumppanuus, onhan Keskustanaiset yksi MTLH:n perustajista. Maaseudulla on nähty tarve hyvinvoinnin tukemiselle, virkistyksen ja levon järjestämiselle ja organisoimiselle. Naiset ovat olleet alkuvaiheessa sekä toiminnan käynnistäjiä että sen kohteita.

Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on lähes vertaansa vaille. Olemme monin mittarein yksi tasavertaisimmista ja onnellisimmista kansoista. Vaikka julkinen hyvinvointijärjestelmä on toimiva ja virallinen turvaverkko tiivis, niissä on myös aukkoja. Aukkoja, joita järjestötoiminnalla voidaan paikata.

Järjestöjen rooli ja merkitys tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamisessa on keskeinen. Järjestöjen tulee kuitenkin tehostaa toimintaansa ja kuunnella kansalaisten tarpeita sekä ylläpitää ja rakentaa toimivia, kumppanuuteen perustuvia prosesseja ja verkostoja.

Järjestötoiminnan uhkana on rahoituksen väheneminen. Sitä kautta vapaaehtoisten resurssit ja halu auttaa voi vähentyä tai sille ei löydy riittävästi sopivia väyliä. Matalan kynnyksen ihmiseltä ihmiselle -toimintaa tarvitaan ja sen tarve pitää tehdä näkyväksi. Nyt se jää sinänsä positiivisen mutta hiljaisen hyminän varjoon.

Teimme MTLH:ssa vuosi sitten sidosryhmäselvityksen, jonka mukaan kumppanit pitävät toimintaamme erittäin tarpeellisena myös tulevaisuudessa. Kumppanit myös tuntevat MTLH:n toiminnan hyvin, mutta suuri yleisö huonommin. Uudessa strategiassamme kirkastetaan toiminnan, myös yhteistyön tavoitteita. Haluamme syventää kumppanuuksia ja tavoittaa entistä paremmin toiminnan kohderyhmään kuuluvia kumppanuusverkostomme kautta. Tähän suuntaan meitä ohjaavat toimintamme arvot: välittäminen, asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja asiantuntemus.

Ollaan yhdessä edelläkävijöitä, idearikkaita ja aktiivisia järjestötoiminnan kehittäjiä ja jatketaan hyvää yhteistyötä.

Anne Ylönen
toiminnanjohtaja
MTLH ry

Lue seuraavaksi

11.10.2021 / Avain-blogi
Opettajat ovat juhlapäivänsä ansainneet. Maailman opettajien päivän tarkoituksena on nostaa opettajat parrasvaloihin. Opettajat tarvitsevat tukea työlleen muulloinkin kuin juhlapäivänä. Liian usein puhumme tulevaisuudesta huolien ja murheiden kautta. Maailma muuttuu koko ajan, ja tietotulva ahdistaa lapsia ja nuoria. Uutta ja erilaista tietoa on saatavilla koko ajan, olemme hakoteillä. Mihin tietoon uskoa? Opettajien tehtävänä on jakaa tietoa ja kehittää sitä. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda lapsiin ja nuoriin tulevaisuuden uskoa. Opettajien ja lasten vanhempien vuorovaikutus ja yhteydenpito on tärkeää kaikille osapuolille, mutta roolijako on muistettava. Peruskasvatus on vanhempien tehtävä, ja opettajan työ rakentuu perustalle, joka luodaan kodeissa. Hämärtyneet vastuujaot näkyvät valitettavasti usein siinä, että opettaja kuormittuu vaatimuksista, joita hänelle ei edes pidä esittää. Vastuullinen vanhemmuus tukee oppimista. Suomen Keskustanaiset kiittää maailman opettajia. Olette yhteiskunnan kantavia voimia, joilla on kehityksen avaimet käsissään. Tiedämme, että työnne on raskasta tässä alati muuttuvassa maailmassa. Haasteet kasvavat ja työmäärä lisääntyy. Työssä pitää olla riittävät resurssit, joiden puitteissa työtä voi toteuttaa. Luokkakoot eivät saa nousta kohtuuttomiksi ja apua arjen haasteisiin tulee olla saatavissa. Opettajat luovat ja rakentavat tulevaisuutta. Opettajilla on kehityksen avaimet käsissään. Kiitos siitä työstä, jonka teette yhteiskuntamme hyväksi. Suomen Keskustanaisten hallitus kokoontui Maailman opettajien päivänä 5.10.2021.
7.10.2021 / Kannanotot
Elsi Katainen ehdolle Naisjärjestöjen Keskusliiton johtoon
Suomen Keskustanaiset on asettanut Euroopan parlamentin jäsen Elsi Kataisen ehdolle Naisjärjestöjen Keskusliiton seuraavaksi puheenjohtajaksi.
4.10.2021 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiHyvinvointia ja elämyksiä yhdenvertaisesti