KELA, Äly hoi älä jätä! – Muistisairaus vaatii sopeutumista

Kela on päättänyt lopettaa ikääntyneille muistisairaille ja heidän läheisilleen suunnatut sopeutumisvalmennuskurssit. Päätös on valtava isku ihmisille, jotka ovat saaneet muistisairausdiagnoosin ja joutuvat nyt sopeutumaan uuteen arkeen etenevän neurologisen sairauden kanssa ilman kurssin tukea.

” Muistisairaus on koko perheen sairaus, joka koskettaa monin tavoin myös läheisiä. Myös heillä on suuri tuen tarve uudessa elämäntilanteessa. Muistisairauden toteaminen käynnistää mittavan sopeutumisprosessin, johon harvalla on valmiit työkalut tai käyttäytymismallit”, sanoo Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja Sari Palmu.

Suomen Keskustanaiset on Kelan päätöksestä tyrmistynyt. Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista 100 000 ihmistä sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Vuosittain 14 500 ihmistä sairastuu muistisairauteen. Sairaus koskettaa myös työikäisiä, muistisairaudesta kärsiviä työikäisiä on noin 7 000.

Kelan mukaan päätöksellä pyritään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin kuntoutustarpeisiin, vähentämään päällekkäisiä palveluja ja selkeyttämään palveluvalikoimaa.

” Tärkeäksi koetun ja usein ainoan kuntoutusmuodon lakkauttaminen ilman korvaavaa vaihtoehtoa jättää muistisairaat kuitenkin muista neurologisista sairausryhmistä poiketen tyhjän päälle. Ammattilaisten tarjoama tuki ja tutustuminen toisiin vastaavassa tilanteessa oleviin ihmisiin helpottaa monilla diagnoosin saaneilla uuteen elämäntilanteeseen sopeutumista”, muistuttaa Palmu.

Sopeutumisvalmennuksen yhtenä tavoitteena on ollut, että sairastuneen katse kääntyy sairaudesta ja sen täyttämästä arjesta jälleen eteenpäin ja muistisairas voi asua mahdollisimman pitkään kotona. Toimintakykyisenä kotona asuminen on yhteiskunnalle huomattavasti edullisempi ratkaisu kuin ympärivuorokautinen hoiva.

” On kestämätöntä, että yhtäältä painotetaan kotona asumista ja toisaalta karsitaan toimintakykyä ja itsenäistä pärjäämistä tukevia palveluita. Kotona asumisen tavoitteen ja iäkkäiden muistisairaiden oikeuksia polkevan kulttuurin välillä vallitsee jyrkkä epäsuhta”.

Suomen Keskustanaiset on huolissaan siitä, että nyt kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia rajataan palveluiden ulkopuolelle.

” Lähivuosina väestömme ikääntyy nopeasti ja sen myötä myös muistisairaiden määrä lisääntyy. Tässä tilanteessa tulisi nimenomaan panostaa muistisairaiden toimintakyvyn ylläpitoon, ei karsia palveluita. Onko ikääntyneiden muistisairaiden sopeutumisvalmennuksen lopettaminen vain alku kuntoutumis- ja sopeutumisvalmennusten karsimiselle”, kysyy Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja Sari Palmu.

Lue seuraavaksi

Politiikkaa vaan
20.3.2023 / Avain-blogi
EtusivuAjankohtaistaKannanototKELA, Äly hoi älä jätä! – Muistisairaus vaatii sopeutumista