Keski-Suomen Keskustanaiset: ALUEHALLINTO TARVITSEE ASIANTUNTIJOITA

Suomessa käydään tammikuussa aluevaaleja. Vaalit ovat merkittävä askel sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä koko maakunnan alueelle. Päätöksentekijöiden osaamisella ja sukupuolella tulee olemaan tärkeä rooli isojen kokonaisuuksien hallinnassa. Keskustanaiset kantavat huolta tulevassa vaalissa osaamisesta ja arjen asiantuntijoiden riittävyydestä. Naiset ovat tunnetusti niin sosiaali- kuin terveydenhuollon sektorilla niitä osaajia, joita päätöksentekoon tarvitaan. Kannustamme naisia asettumaan ehdolle aluevaaleissa.

Kannustamme myös uussuomalaisten ja maahanmuuttajanaisten asettumista ehdolle aluevaaleissa, koska tulevaisuudessa tarvitaan yhä enenevässä määrin työperäistä maahanmuuttoa nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille. Tiedämme maahanmuuttajanaisten esteistä asettua päätöksentekijäksi niin uskonnollisista kuin poliittisistakin syistä. Toivottavaa kuitenkin olisi, että esteistä ja rajoituksista huolimatta näkisimme maahanmuuttajanaiset osana aluehallinnon päättäjiä turvaamassa lähipalveluita, edistämässä terveyttä ja hyvinvointia sekä kehittämässä ja rakentamassa tulevaisuutta maakuntien Suomessa.

Keskustanaiset kannustavat äänestäjiä äänestämään tulevan aluehallinnon tehtäviin naisia, arjen asiantuntijoita, hoivan ja terveydenhuollon osaajia.

Lue seuraavaksi

13.8.2022 / Avain-blogi
Historiallinen perhevapaauudistus astuu voimaan tänään. Vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. - Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa ja huomioi erilaiset perhemuodot. Tästä päivästä lähtien molemmilla vanhemmilla on käytössä yhtä suuri vanhempainvapaakiintiö, iloitsee Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja Sari Palmu. Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti ja niistä voi luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle tai toisen vanhemman puolisolle. Palmu korostaa, että perhevapaauudistus on ennen kaikkea Keskustan tavoitteiden mukainen. - Keskusta on toteuttanut perhevapaauudistuksen, joka vaikuttaa positiivisesti kaikkiin suomalaisiin lapsiperheisiin. Päätökset perhevapaista tehdään jatkossakin keittiön pöydän ääressä vanhempien kesken. Keskustalle perhevapaat ovat ennen kaikkea perhepolitiikkaa, ei työllisyyspolitiikkaa. Isien rooli vahvistuu ilman, että äitien mahdollisuuksia vapaisiin rajoitetaan ja ansiosidonnaiset vapaat pitänevät pikkulapsiperheillä. Myös kotihoidon tuki säilyy hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti ennallaan. - Olen tyytyväinen, että Kokoomuksen tavoite taaperoiden kotihoidontuen lakkauttamisesta ei toteutunut. Palmu muistuttaa, että perhevapaauudistus on tärkeä muutos sukupuolten tasa-arvon ja perheiden yhdenvertaisuuden kannalta, ja se antaa uusia keinoja tasa-arvon edistämiseen työelämässä ja palkkauksessa. - Sukupuolten palkkaero on Suomessa huomattava, ja erojen pienentämisessä myös perhevapaajärjestelmällä on iso merkitys. Jotta tämä onnistuu, perheiden on tartuttava vapaiden tasajakoon. Myös työnantajilta odotetaan mutkattomuutta ja ennakkoluulotonta asennetta. Lapsen hoidon jakaminen on sekä perheiden että työnantajien että työkavereiden etu, sanoo Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja Sari Palmu.
1.8.2022 / Kannanotot
EtusivuAjankohtaistaKannanototKeski-Suomen Keskustanaiset: ALUEHALLINTO TARVITSEE ASIANTUNTIJOITA