Satakunnan Keskustanaisten syyskokous otti kantaa työmatkakulujen verovähennysoikeuden korjaamiseksi.

Työmatkakulujen omavastuun pilkkominen alentaisi työntekijän kustannuksia.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voi ja kannattaa ilmoittaa verotuksessa. Julkisilla liikennevälineillä tai niiden puuttuessa omalla autolla tehtävien matkojen kustannukset eritellään. Julkisilla kulkuneuvoilla tehdyt matkat huomioidaan edullisimman vaihtoehdon mukaan, ja oman auton käytöstä kuluina huomioidaan 25 snt ajetuilta kilometreiltä.
Matkakustannusten korvauksissa on kuitenkin omavastuu, joka vuoden 2020 verotuksessa oli 750 euroa. Tämä omavastuuosuus on aina samansuuruinen riippumatta siitä, oletko työssä yhden vai 12 kuukautta. Työttömyyskorvausta saavilla omavastuun määrä on porrastettu.

750 euron omavastuun pilkkominen siten, että esimerkiksi vain kaksi kuukautta työmatkoja kulkevan omavastuu olisi 1/6 kokonaissummasta, tekisi työllistymisestä matkakulujen osalta edullisempaa. Nyt monesti melko suuriksikin nousevat matkakulut jäävät työntekijän kokonaan maksettaviksi, jos työsuhde on lyhyt. Tämä koskettaa yhtä lailla nuoria kesätöitä tekeviä, osa-aikatöitä, lyhyitä sijaisuuksia tai pätkätöitä tekeviä kuin työssä osittain jatkavia eläkeläisiäkin. Myös pandemian vuoksi suuren osan vuodesta etätyötä tehneillä matkakulujen omavastuuraja ei ylity, jos täydet matkakulut ovat juosseet vain muutamalta kuukaudelta.

Satakunnan Keskustanaiset esittääkin, että asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen omavastuuosuus tulee pilkkoa siten, että lyhyemmänkin työjakson tekevällä on mahdollisuus vähentää verotuksessaan matkakuluja. Näin työnteosta tulee monille kannattavampaa, mikä voi osaltaan helpottaa useiden alojen työvoimapulaa ja nostaa maamme työllisyysastetta.

Lue seuraavaksi

13.8.2022 / Avain-blogi
Historiallinen perhevapaauudistus astuu voimaan tänään. Vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. - Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa ja huomioi erilaiset perhemuodot. Tästä päivästä lähtien molemmilla vanhemmilla on käytössä yhtä suuri vanhempainvapaakiintiö, iloitsee Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja Sari Palmu. Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti ja niistä voi luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle tai toisen vanhemman puolisolle. Palmu korostaa, että perhevapaauudistus on ennen kaikkea Keskustan tavoitteiden mukainen. - Keskusta on toteuttanut perhevapaauudistuksen, joka vaikuttaa positiivisesti kaikkiin suomalaisiin lapsiperheisiin. Päätökset perhevapaista tehdään jatkossakin keittiön pöydän ääressä vanhempien kesken. Keskustalle perhevapaat ovat ennen kaikkea perhepolitiikkaa, ei työllisyyspolitiikkaa. Isien rooli vahvistuu ilman, että äitien mahdollisuuksia vapaisiin rajoitetaan ja ansiosidonnaiset vapaat pitänevät pikkulapsiperheillä. Myös kotihoidon tuki säilyy hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti ennallaan. - Olen tyytyväinen, että Kokoomuksen tavoite taaperoiden kotihoidontuen lakkauttamisesta ei toteutunut. Palmu muistuttaa, että perhevapaauudistus on tärkeä muutos sukupuolten tasa-arvon ja perheiden yhdenvertaisuuden kannalta, ja se antaa uusia keinoja tasa-arvon edistämiseen työelämässä ja palkkauksessa. - Sukupuolten palkkaero on Suomessa huomattava, ja erojen pienentämisessä myös perhevapaajärjestelmällä on iso merkitys. Jotta tämä onnistuu, perheiden on tartuttava vapaiden tasajakoon. Myös työnantajilta odotetaan mutkattomuutta ja ennakkoluulotonta asennetta. Lapsen hoidon jakaminen on sekä perheiden että työnantajien että työkavereiden etu, sanoo Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja Sari Palmu.
1.8.2022 / Kannanotot
EtusivuAjankohtaistaKannanototSatakunnan Keskustanaisten syyskokous otti kantaa työmatkakulujen verovähennysoikeuden korjaamiseksi.