Suomen Keskustanaiset: Näpit irti kotihoidontuesta!

Keskustanaiset on pöyristynyt Helsingin Sanomien uutisesta, jonka mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asettama riippumaton tutkijaryhmä esittää kotihoidontuen poistamista.

Muistutamme, että Keskustan tulee edelleen edistää perheiden mahdollisuuksia valita heille sopivin hoitomuoto.

Harva lapsi siirtyy suoraan vanhempainvapaan päättymisen jälkeen eli noin yhdeksän kuukauden ikäisenä varhaiskasvatukseen. Lähes 90 prosenttia perheistä käyttää hoitovapaamahdollisuutta ainakin jonkin aikaa.

Kotihoidontuen leikkaaminen ei ole järkevää yhteiskunnan ja lasten eikä vanhempien kannalta, jotka haluavat hoitaa lastaan kotona. Perhevapaiden käyttäjien syyllistämisen on loputtava. Heidän työnsä on yhtä tärkeää ja tuottavaa kuin mikä tahansa työ.

Kotihoidontuki ei ole vain äideille tai naisille. Kotihoidontuki on vapautta ja joustovaraa salliva tukielementti. Yhteiskunnan tulisi kannustaa myös isiä kotihoidontuen käyttöön. Kotihoidontuen avulla lasta voivat kotona hoitaa myös isovanhemmat. Keskustalle ylisukupolvisuus on tärkeä arvo, eikä perhe-elämä ole poikkeus. Isovanhempien rooli tulisikin tunnistaa ja tunnustaa entistä paremmin.

Suomen vanhempainvapaajärjestelmää tuleekin kehittää edelleen lapsen tarpeista käsin ja sallia perheille vapaus valita kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivat hoitomuodot.

Työ tarvitsee tekijöitä, mutta Suomi tarvitsee myös vauvoja. Syntyvyysluvut eivät kohene perhe-etuuksien heikentämisellä.

Jo 1960-luvulla Maalaisliiton naiset ajoivat lasten kotihoidon tuen käyttöönottoa. Keskustalle kotona tehtävä hoiva-, hoito- ja kasvatustyö on ollut aina arvostettavaa. Tämän kehityksen on jatkuttava myös 2020-luvulla.

EtusivuAjankohtaistaKannanototSuomen Keskustanaiset: Näpit irti kotihoidontuesta!