Suomen Keskustanaisten edustajakokouksen kannanotto: Puhe- ja toimintaterapeuttien opiskelijamääriä lisättävä

Sen lisäksi, että kotona lapsille tulisi lukea ja keskustella heidän kanssaan, ovat puhe- ja toimintaterapeutit tärkeitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyökumppaneita. Varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa ollaan huolissaan lapsille suunnattujen terapiapalveluiden riittävyydestä ja oikea-aikaisesta saatavuudesta.

Puheeseen ja kielelliseen kehitykseen liittyvät pulmat havaitaan jo varhaisessa vaiheessa. Puutteellisten kielellisten taitojen vuoksi lapsi saattaa jäädä syrjään sosiaalisista vuorovaikutustilanteista ja leikeistä. Siksi riittävän varhainen pääsy puheterapiaan on perusteltua.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, ja sen tarjoaminen on lakisääteistä. Puheterapiaan liittyy kolmen kuukauden hoitotakuu. Myös toimintaterapiaan pääsy mahdollisimman pian tarpeen ilmaantuessa ja lähetteen saatua on turvattava. Perusterveydenhuollon kolmen kuukauden hoitotakuu on esimerkiksi koululaiselle liian pitkä aika odottaa.

On ollut havaittavissa, että lasten kielellisen kehityksen ja toiminnanohjauksen haasteet ovat lisääntyneet viime vuosina. Vähäisistä resursseista johtuen odotusaika sekä puhe- että toimintaterapiaan venyy useilla paikkakunnilla jopa yli vuoden mittaiseksi. Varhaisessa vaiheessa annetulla tuella voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen kehitykseen ja häntä ympäröivän lähipiirin jaksamiseen sekä edistää lapsen kiinnittymistä sosiaalisiin ympäristöihin. Terapian viivästyminen sen sijaan pahentaa ongelmia ja lisää syrjäytymisriskiä.

Puhe- ja toimintaterapiapalvelut ovat olennainen osa myös moniin eri sairauksiin ja vammautumisiin liittyvää kuntoutusta ja toimintakykyisyyden paranemista, joten ammattilaisten lisäämisestä hyötyvät useat eri-ikäiset palveluiden tarvitsijat.

Molemmilla terapian aloilla työntekijöitä hakeutuu muihin tehtäviin liiallisen työn ja riittämättömyyden tunteen vuoksi, eikä avoinna oleviin tehtäviin ole tällä hetkellä riittävästi ammattitaitoisia ja vaadittavan pätevyyden omaavia hakijoita.

Suomen Keskustanaiset vaatii puhe- ja toimintaterapia-alojen opiskelijamäärien merkittävää lisäämistä. Näin saadaan tarvittavia varhaisen tuen ja kuntoutuksen ammattilaisia lisää ja terapioiden odotusajat lain vaatimalle tasolle.

Lue seuraavaksi

11.10.2021 / Avain-blogi
Opettajat ovat juhlapäivänsä ansainneet. Maailman opettajien päivän tarkoituksena on nostaa opettajat parrasvaloihin. Opettajat tarvitsevat tukea työlleen muulloinkin kuin juhlapäivänä. Liian usein puhumme tulevaisuudesta huolien ja murheiden kautta. Maailma muuttuu koko ajan, ja tietotulva ahdistaa lapsia ja nuoria. Uutta ja erilaista tietoa on saatavilla koko ajan, olemme hakoteillä. Mihin tietoon uskoa? Opettajien tehtävänä on jakaa tietoa ja kehittää sitä. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda lapsiin ja nuoriin tulevaisuuden uskoa. Opettajien ja lasten vanhempien vuorovaikutus ja yhteydenpito on tärkeää kaikille osapuolille, mutta roolijako on muistettava. Peruskasvatus on vanhempien tehtävä, ja opettajan työ rakentuu perustalle, joka luodaan kodeissa. Hämärtyneet vastuujaot näkyvät valitettavasti usein siinä, että opettaja kuormittuu vaatimuksista, joita hänelle ei edes pidä esittää. Vastuullinen vanhemmuus tukee oppimista. Suomen Keskustanaiset kiittää maailman opettajia. Olette yhteiskunnan kantavia voimia, joilla on kehityksen avaimet käsissään. Tiedämme, että työnne on raskasta tässä alati muuttuvassa maailmassa. Haasteet kasvavat ja työmäärä lisääntyy. Työssä pitää olla riittävät resurssit, joiden puitteissa työtä voi toteuttaa. Luokkakoot eivät saa nousta kohtuuttomiksi ja apua arjen haasteisiin tulee olla saatavissa. Opettajat luovat ja rakentavat tulevaisuutta. Opettajilla on kehityksen avaimet käsissään. Kiitos siitä työstä, jonka teette yhteiskuntamme hyväksi. Suomen Keskustanaisten hallitus kokoontui Maailman opettajien päivänä 5.10.2021.
7.10.2021 / Kannanotot
Elsi Katainen ehdolle Naisjärjestöjen Keskusliiton johtoon
Suomen Keskustanaiset on asettanut Euroopan parlamentin jäsen Elsi Kataisen ehdolle Naisjärjestöjen Keskusliiton seuraavaksi puheenjohtajaksi.
4.10.2021 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaKannanototSuomen Keskustanaisten edustajakokouksen kannanotto: Puhe- ja toimintaterapeuttien opiskelijamääriä lisättävä