Suomen Keskustanaisten edustajakokouksen kannanotto: Suomesta paras vaikuttamisen paikka naisille – naiset johtaviin tehtäviin kuntien päätöksenteossa!

Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen päätöksentekoon on demokraattisen yhteiskunnan perusedellytys. Juuri käydyissä kuntavaaleissa valituista 8859 valtuutetusta 40 prosenttia on naisia, ja naisten osuus on kasvussa.

Kuntien päätöksenteossa tulee ottaa huomioon nykyistä vahvemmin sukupuolten tasa-arvo, joka on olennainen osa kuntalaisten hyvinvoinnin, arjen sujuvuuden ja turvallisuuden toteutumista. Keskustanaiset pitääkin välttämättömänä, että ehdolle asettuneet ja luottamusta kuntavaaleissa saaneet naiset otetaan huomioon tasapuolisesti luottamushenkilöpaikkoja jaettaessa, myös johtavien luottamustehtävien ollessa kyseessä.

Keskustanaiset näkee tärkeänä, että kaikki suomalaiset kunnat allekirjoittavat heti valtuustokauden alussa Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Peruskirjan mukaan naisten ja miesten oikeus tasa-arvoon edellyttää sitä, että paikallis- ja alueviranomaiset ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja ottavat käyttöön kaikki strategiat, joita tarvitaan naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen ja osallistumisen edistämiseksi kaikilla päätöksenteon alueilla.

Tasapainoisella luottamushenkilöpaikkajaolla varmistetaan kuntien päätöksenteon laaja-alaisuus, vaikuttavuus ja näkökulmien monipuolisuus, sekä vahvistetaan sukupuolten tasavertaisuutta ja hyvinvointia. Siitä rakentuu pohja päätöksenteon joustavalle yhteistyölle, kuntiemme toimiviin palveluihin ja kuntalaisten hyvään arkeen. Kuntien on otettava vakavasti roolinsa sukupuolten tasa-arvon edistäjinä!

Lue seuraavaksi

11.10.2021 / Avain-blogi
Opettajat ovat juhlapäivänsä ansainneet. Maailman opettajien päivän tarkoituksena on nostaa opettajat parrasvaloihin. Opettajat tarvitsevat tukea työlleen muulloinkin kuin juhlapäivänä. Liian usein puhumme tulevaisuudesta huolien ja murheiden kautta. Maailma muuttuu koko ajan, ja tietotulva ahdistaa lapsia ja nuoria. Uutta ja erilaista tietoa on saatavilla koko ajan, olemme hakoteillä. Mihin tietoon uskoa? Opettajien tehtävänä on jakaa tietoa ja kehittää sitä. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda lapsiin ja nuoriin tulevaisuuden uskoa. Opettajien ja lasten vanhempien vuorovaikutus ja yhteydenpito on tärkeää kaikille osapuolille, mutta roolijako on muistettava. Peruskasvatus on vanhempien tehtävä, ja opettajan työ rakentuu perustalle, joka luodaan kodeissa. Hämärtyneet vastuujaot näkyvät valitettavasti usein siinä, että opettaja kuormittuu vaatimuksista, joita hänelle ei edes pidä esittää. Vastuullinen vanhemmuus tukee oppimista. Suomen Keskustanaiset kiittää maailman opettajia. Olette yhteiskunnan kantavia voimia, joilla on kehityksen avaimet käsissään. Tiedämme, että työnne on raskasta tässä alati muuttuvassa maailmassa. Haasteet kasvavat ja työmäärä lisääntyy. Työssä pitää olla riittävät resurssit, joiden puitteissa työtä voi toteuttaa. Luokkakoot eivät saa nousta kohtuuttomiksi ja apua arjen haasteisiin tulee olla saatavissa. Opettajat luovat ja rakentavat tulevaisuutta. Opettajilla on kehityksen avaimet käsissään. Kiitos siitä työstä, jonka teette yhteiskuntamme hyväksi. Suomen Keskustanaisten hallitus kokoontui Maailman opettajien päivänä 5.10.2021.
7.10.2021 / Kannanotot
Elsi Katainen ehdolle Naisjärjestöjen Keskusliiton johtoon
Suomen Keskustanaiset on asettanut Euroopan parlamentin jäsen Elsi Kataisen ehdolle Naisjärjestöjen Keskusliiton seuraavaksi puheenjohtajaksi.
4.10.2021 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaKannanototSuomen Keskustanaisten edustajakokouksen kannanotto: Suomesta paras vaikuttamisen paikka naisille – naiset johtaviin tehtäviin kuntien päätöksenteossa!