Varsinais-Suomen Keskustanaiset: Pidetään huolta viljelijöistä ja hoitajista – varautumisemme ja huoltovarmuutemme kulmakivistä

Varsinais-Suomen Keskustanaisten vuosikokous on huolissaan Suomen huoltovarmuudesta, ruoan riittävyydestä ja varautumisesta. Ukrainassa käytävä sota on vaikeuttanut maailman ruokamarkkinoiden tilannetta, ruoan hinta on nousussa ja hinta oletettavasti nousee entisestään ruoan tuotantokustannusten kasvaessa.

Varsinais-Suomen Keskustanaisten mielestä tässä tilanteessa on huolehdittava siitä, että viljelijät eivät joudu maksumiehiksi tuotantokustannusten nousulle. Jotta turvaamme omavaraisuuden kaikenlaisten kriisien sattuessa, meidän on huolehdittava siitä, että tuottajat saavat kohtuullisen korvauksen työstään, pärjäävät ja voivat hyvin.

Tämä vaatiikin vastuullisuutta koko ruokaketjulta.

VARSINAIS-SUOMEN KESKUSTANAISETkantaa huolta myös tulevaisuuden viljelijöistä. Ruokaa tarvitsee jokainen aina, emmekä saa ajaa viljelijöitä sellaiseen ahdinkoon, ettei tulevaisuudessa löydy enää tuottajia.

Toinen ala, jonka tulevaisuus näyttää epävarmalta, on hoitoala. Varsinais-Suomen Keskustanaiset kantaa huolta siitä, onko meillä tulevaisuudessa tekijöitä hoitoalallekaan ikääntyvässä, entistä enemmän hoitajia tarvitsevassa Suomessa.

On pidettävä huolta siitä, että hoitotyöstä saa kohtuullisen korvauksen, alaa uudistetaan ja kehitetään niin, että hoitajat voivat paremmin, johtamiskulttuuri on parempaa ja heillä on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa työnkuvaansa. Hoitoala ansaitsee myös merkittävästi nykyistä suurempaa arvostusta. Hoitoalan ongelmia ei ratkaistakaan pelkillä palkankorotuksilla, vaan uudistusta tarvitaan.

VARSINAIS-SUOMEN KESKUSTANAISET pitää tärkeänä myös, että paitsi kansakunta on varautunut kriiseihin niin puolustuksen, ruokahuollon kuin sosiaali- ja terveydenhuollonkin keinoin, on tärkeää, että myös jokainen meistä on varautunut. On tärkeää, että jokainen, myös ne, jotka eivät ole käyneet asepalvelusta, tietävät miten toimia kriisissä. Siksi esimerkiksi naisten vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa ja koulutusta on syytä pitää arvossa ja kehittää.

Keskustanaisten Varsinais-Suomen piiri

Lue seuraavaksi

13.8.2022 / Avain-blogi
Historiallinen perhevapaauudistus astuu voimaan tänään. Vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. - Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa ja huomioi erilaiset perhemuodot. Tästä päivästä lähtien molemmilla vanhemmilla on käytössä yhtä suuri vanhempainvapaakiintiö, iloitsee Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja Sari Palmu. Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti ja niistä voi luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle tai toisen vanhemman puolisolle. Palmu korostaa, että perhevapaauudistus on ennen kaikkea Keskustan tavoitteiden mukainen. - Keskusta on toteuttanut perhevapaauudistuksen, joka vaikuttaa positiivisesti kaikkiin suomalaisiin lapsiperheisiin. Päätökset perhevapaista tehdään jatkossakin keittiön pöydän ääressä vanhempien kesken. Keskustalle perhevapaat ovat ennen kaikkea perhepolitiikkaa, ei työllisyyspolitiikkaa. Isien rooli vahvistuu ilman, että äitien mahdollisuuksia vapaisiin rajoitetaan ja ansiosidonnaiset vapaat pitänevät pikkulapsiperheillä. Myös kotihoidon tuki säilyy hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti ennallaan. - Olen tyytyväinen, että Kokoomuksen tavoite taaperoiden kotihoidontuen lakkauttamisesta ei toteutunut. Palmu muistuttaa, että perhevapaauudistus on tärkeä muutos sukupuolten tasa-arvon ja perheiden yhdenvertaisuuden kannalta, ja se antaa uusia keinoja tasa-arvon edistämiseen työelämässä ja palkkauksessa. - Sukupuolten palkkaero on Suomessa huomattava, ja erojen pienentämisessä myös perhevapaajärjestelmällä on iso merkitys. Jotta tämä onnistuu, perheiden on tartuttava vapaiden tasajakoon. Myös työnantajilta odotetaan mutkattomuutta ja ennakkoluulotonta asennetta. Lapsen hoidon jakaminen on sekä perheiden että työnantajien että työkavereiden etu, sanoo Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja Sari Palmu.
1.8.2022 / Kannanotot
EtusivuAjankohtaistaKannanototVarsinais-Suomen Keskustanaiset: Pidetään huolta viljelijöistä ja hoitajista – varautumisemme ja huoltovarmuutemme kulmakivistä