Kutsu Suomen Keskustanaiset ry:n edustajakokoukseen

Tervetuloa Suomen Keskustanaiset ry:n 38. varsinaiseen edustajakokoukseen, joka pidetään Porissa, Virkistyshotelli Yyterissä (Sipintie 1), 12-13. kesäkuuta 2021.

Edustajakokousviikonloppu käynnistyy lauantaina 12.6. klo 10.00 juhlahartaudella Keski-Porin kirkossa. Varsinainen edustajakokous alkaa la 12.6. klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat (ote Keskustanaisten säännöistä):
1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
2) valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit ja pöytäkirjantarkastajat,
3) asetetaan tarpeelliset valmistelevat toimikunnat,
4) esitellään kertomus KN:n toiminnasta edellisen varsinaisen edustajakokouksen jälkeiseltä ajalta,
5) esitetään selvitys KN:n taloudellisesta tilasta,
6) valitaan KN:n hallituksen puheenjohtaja,
7) valitaan hallituksen kaksi (2) varapuheen¬johtajaa,
8) valitaan 17. pykälän mukaisesti jäsenet ja varajäsenet valtuustoon,
9) käsitellään järjestöllinen ja poliittinen ohjelma seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
10) käsitellään jäsenten ja piirijärjestöjen tekemät aloitteet sekä
11) käsitellään muut valtuuston tai KN:n hallituksen esittämät asiat.
Keskustanaiset noudattaa lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, yhdistyslaista, ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi ja edustajakokoukseen on ennakkoilmoittautuminen, joka päättyy 31.5.2021 mennessä.

38. varsinaiseen edustajakokoukseen saapuvien virallisten edustajien kokousmateriaalin jako tapahtuu kokouspaikalla siihen varatussa tilassa lauantaina 12.6.2021 klo 12.00–13.00 sekä sunnuntaina 13.6.2021 klo 8.00-9.00.

Pidätämme oikeuden järjestää varsinainen edustajakokous kokonaisuudessaan etäyhteyksin Covid- 19 epidemian ja sen asettamisen rajoitusten niin edellyttäessä.

Olette lämpimästi tervetulleita kokoukseen!

Ystävällisin Terveisin

Ulla Parviainen Mervi Mäki-Neste
puheenjohtaja pääsihteeri

Lue seuraavaksi

26.2.2021 / Avain-blogi
EtusivuAjankohtaistaUutisetKutsu Suomen Keskustanaiset ry:n edustajakokoukseen