Suomen Keskustanaiset ry: Käänteinen kilpailutus otettava käyttöön hoiva- ja asumispalveluissa

Lukuisat Suomen kunnat ovat kilpailuttaneet vanhustenhuoltoa, ja saatu palvelu ei ole aina vastannut odotuksia. Esimerkiksi henkilöstömitoitus ei ole vastannut lainsäädäntöä ja kuntien tarpeita. Merkittävänä ongelmana on myös ollut, että hoitajat joutuvat työssään tekemään muitakin työtehtäviä kuin itse hoitotyötä. Kilpailuttamisen seurauksena syntyneen huonon palvelun kautta on syntynyt lisäkustannuksia ja inhimillistä kärsimystä.

Suomen Keskustanaiset muistuttaa, että halvimman tarjouksen valitseminen ei aina tuo haettuja säästöjä. Puutteellinen palvelun laatu, elinkaarikustannukset sekä jatkohankintahinnat voivat nostaa loppusumman aivan muihin lukemiin, kuin, mitä tilaaja alkujaan oletti.

Ratkaisu ongelmaan voisi löytyä käänteisessä kilpailutuksessa, jossa palvelun tilaaja asettaa hinnan, johon tarjoukset on mitoitettava. Tarjoukset vertaillaan pelkästään laadullisin perustein. Tällöin hinta on kaikille sama, joten se ei enää määritä palvelun tarjoajan valintaa. Tarjouskilpailun voittaakseen palvelun tarjoajan on pistettävä likoon koko osaamisensa. Parhaimmillaan palvelun tilaaja voi saa ekstrana uusia, hoivaa helpottavia innovaatioita.

Palvelun laatu tulee siitä, mitä kaikkea palvelun tilaaja saa tarjouspyynnössä olevien vähimmäisvaatimusten lisäksi. Hintavertailun poistuessa kilpailu käydään oikeilla kriteereillä. Haasteet ovat vertailuperusteiden asettamisessa ja kuvaamisessa. Tarjouspyynnöstä on käytävä ilmi, mihin hankintapäätös perustuu. Vertailuperusteiden laatiminen tulee rakentaa niin, että niiden avulla pystytään näkemään tarjoajien väliset erot. Parhaimmat tulokset saavutetaan määrittelemällä ennen kilpailutusta loppukäyttäjän kanssa tämän todelliset tarpeet.

Suomen Keskustanaiset esittää, että hoiva- ja asumispalveluiden osalta kuntia ohjeistetaan siirtymään käänteiseen kilpailuttamiseen välttääkseen huonosta palvelusta syntyvät lisäkustannukset sekä mahdolliset inhimilliset kärsimykset.

EtusivuAjankohtaistaUutisetSuomen Keskustanaiset ry: Käänteinen kilpailutus otettava käyttöön hoiva- ja asumispalveluissa