38. Edustajakokous

Suomen Keskustanaiset ry:n 38. varsinainen edustajakokous järjestetään 12. -13.6.2021 Porissa. Keskustanaiset päättävät kokouksessaan poliittisesta ja järjestöllisestä ohjelmasta, käsittelevät jäsenyhdistystensä aloitteita sekä valitsevat puheenjohtajiston seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

 

Tarkemmat tiedot päivitetään myöhemmin.

Yleistä edustajakokouksesta

Suomen Keskustanaisten edustajakokous on järjestön korkein päättävä elin. Kokoontuu joka toinen vuosi. Kokouksessa valitaan järjestön puheenjohtajisto seuraavalle kaksivuotiskaudelle (puheenjohtajiston toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen), hyväksyy poliittisen- ja järjestöllisen ohjelman, kuullaan katsaus menneeseen toimintakauteen sekä käsittellään saapuneet aloitteet. Kokous valitsee valtuuston jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Näin valmistaudut kokoukseen yhdistyksessä ja piirissä

 1. Virallisten kokousedustajien määrä määräytyy edellisen vuoden 31.12 jäsenmäärän mukaan. Piiri voi lähettää (1) yhden edustajan naisjäsentensä yhteenlasketun jäsenmäärän jokaista alkavaa 2000-lukua kohden. Yhdistys voi lähettää (1) yhden edustajan naisjäsentensä alkavaa 200-lukua kohden.
 2. Kokousaloitteet on lähetettävä hallituksen erikseen päättämään päivään mennessä (yleensä maaliskuun puoleen väliin mennessä) sähköpostitse osoitteeseen keskustanaiset@keskusta.fi tai postitse Apollonkatu 11a, 00100 Helsinki
 3. Kokousasiat käsitellään valiokunnissa, joihin jokaisen piirin tulee nimetä edustajansa.
  Valiokuntia ovat:

  • Menettelytapavaliokunta, tarkistaa valtakirjat ja valmistelee henkilövalinnat sekä muut menettelytapoja koskevat asiat kokouksessa
  • Järjestövaliokunta, käsittelee kuluneen kauden toiminta- ja talous kertomuksen sekä järjestölliset aloitteet
  • Kannanottovaliokunta, valmistelee kokouksen kannanotot
  • Ohjelmavaliokunta, käsittelee poliittisen- ja järjestöllisen ohjelman, sekä poliittiset aloitteet
EtusivuEdustajakokous