39. Edustajakokous

Suomen Keskustanaiset ry:n 39. varsinainen edustajakokous järjestetään Porissa 10. -11.6.2023. Keskustanaiset päättävät kokouksessaan poliittisesta ja järjestöllisestä ohjelmasta, käsittelevät jäsenyhdistystensä aloitteita sekä valitsevat puheenjohtajiston seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Tästä pääset  seuraamaan kokousta

38. Edustajakokous

Suomen Keskustanaiset ry:n 38. varsinainen edustajakokous järjestetään etäyhteyksin 18. -19.6.2021. Keskustanaiset päättävät kokouksessaan poliittisesta ja järjestöllisestä ohjelmasta, käsittelevät jäsenyhdistystensä aloitteita sekä valitsevat puheenjohtajiston seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

KUTSU

Kutsu Suomen Keskustanaiset ry:n edustajakokoukseen

Tervetuloa Suomen Keskustanaiset ry:n 38. varsinaiseen edustajakokoukseen, joka järjestetään etäyhteyksin, 18.-19.6.2021. Kokouksen fyysinen paikka on Hotelli OnnenTähti, Onnentie 7, 63610 Tuuri. Edustajakokousviikonloppu käynnistyy perjantaina 18.6. klo 15.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat (ote Keskustanaisten säännöistä):

1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
2) valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit ja pöytäkirjantarkastajat,
3) asetetaan tarpeelliset valmistelevat toimikunnat,
4) esitellään kertomus KN:n toiminnasta edellisen varsinaisen edustajakokouksen jälkeiseltä ajalta,
5) esitetään selvitys KN:n taloudellisesta tilasta,
6) valitaan KN:n hallituksen puheenjohtaja,
7) valitaan hallituksen kaksi (2) varapuheen­johtajaa,
8) valitaan 17. pykälän mukaisesti jäsenet ja varajäsenet valtuustoon,
9) käsitellään järjestöllinen ja poliittinen ohjelma seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
10) käsitellään jäsenten ja piirijärjestöjen tekemät aloitteet sekä
11) käsitellään muut valtuuston tai KN:n hallituksen esittämät asiat.

Keskustanaiset noudattaa lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, yhdistyslaista, ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi ja edustajakokoukseen on ennakkoilmoittautuminen, joka päättyy 3.6.2021 mennessä(valtakirjat on 3.6 mennessä toimitettava piiriin).

38. varsinaiseen edustajakokoukseen osallistuville virallisille edustajille kokousmateriaali lähetetään postilla kotiosoitteeseen.

Olette lämpimästi tervetulleita kokoukseen!

Ystävällisin Terveisin

Ulla Parviainen                                                              Mervi Mäki-Neste

puheenjohtaja                                                                pääsihteeri

Yleistä edustajakokouksesta

Suomen Keskustanaisten edustajakokous on järjestön korkein päättävä elin. Kokoontuu joka toinen vuosi. Kokouksessa valitaan järjestön puheenjohtajisto seuraavalle kaksivuotiskaudelle (puheenjohtajiston toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen), hyväksyy poliittisen- ja järjestöllisen ohjelman, kuullaan katsaus menneeseen toimintakauteen sekä käsittellään saapuneet aloitteet. Kokous valitsee valtuuston jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Näin valmistaudut kokoukseen yhdistyksessä ja piirissä

 1. Virallisten kokousedustajien määrä määräytyy edellisen vuoden 31.12 jäsenmäärän mukaan. Piiri voi lähettää (1) yhden edustajan naisjäsentensä yhteenlasketun jäsenmäärän jokaista alkavaa 2000-lukua kohden. Yhdistys voi lähettää (1) yhden edustajan naisjäsentensä alkavaa 200-lukua kohden.
 2. Kokousaloitteet on lähetettävä hallituksen erikseen päättämään päivään mennessä (yleensä maaliskuun puoleen väliin mennessä) sähköpostitse osoitteeseen keskustanaiset@keskusta.fi tai postitse Apollonkatu 11a, 00100 Helsinki
 3. Kokousasiat käsitellään valiokunnissa, joihin jokaisen piirin tulee nimetä edustajansa.
  Valiokuntia ovat:

  • Menettelytapavaliokunta, tarkistaa valtakirjat ja valmistelee henkilövalinnat sekä muut menettelytapoja koskevat asiat kokouksessa
  • Järjestövaliokunta, käsittelee kuluneen kauden toiminta- ja talous kertomuksen sekä järjestölliset aloitteet
  • Kannanottovaliokunta, valmistelee kokouksen kannanotot
  • Ohjelmavaliokunta, käsittelee poliittisen- ja järjestöllisen ohjelman, sekä poliittiset aloitteet
EtusivuEdustajakokous