80

Jari Halttunen

Äänekoski
ylikonstaapeli, 52

Olen Halttusen Jari, ylikonstaapeli Äänekoskelta. Miehen ikä kokemusta takana.
Juuret ovat lujat ja kaiken kestäneet, arvoihin perustuneet. Perhe on se, jossa jaettu ilo on kaksinkertaistunut ja suru puolittunut.

Minusta ihmisellä tulee olla oikeus valita suuntansa asuinpaikasta riippumatta, koti on kaiken perusta, luonto on paikka, josta voimaa ammennetaan ja ihmisen tavoite on yksinkertainen: hyvä ja turvallinen elämä. Haluan tehdä keskustalaiseen tapaan päätöksiä tiedon, kokemuksen ja arvojen perusteella.

Kuntapolitiikassa olen ollut mukana kaksi vaalikautta ja toiminut sekä Äänekosken kaupunginvaltuustossa että -hallituksessa. Lisäksi olen toiminut mm. vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtajana ja Äänekosken Energian sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksissa.

Minulle on tärkeää, että lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuullisiksi ja onnellisiksi kansalaisiksi. Mielestäni turvallinen arki on jokaisen oikeus ja kunnan vastuulla on säilyttää palveluiden kohtuullinen saatavuus jokaiselle kuntalaiselle. Päättäjien tehtävä on luoda edellytyksiä onnelliselle elämälle ja se onnistuu parhaiten osallistamalla asukkaita asuinpaikasta riippumatta. Soten synnyttyä leijonanosa palveluiden tuottamisesta siirtyy maakunnalle. Silloin kuntien on kohdennettava panokset jäljelle jääviin toimintoihin. Mielestäni Äänekosken tulee keskittyä koulutukseen, asukkaiden viihtyvyyteen, yritysten elinvoimaisuuteen ja Äänekosken vetovoiman rakentamiseen.

Olen tutulla asialla – Ei hätää!

Vaaliteemat

Lasten ja nuorten hyvinvointi

• Oikea-aikaisen ja riittävän tuen saantia on parannettava
• Kasvurauha ja hoiva on taattava terveillä rakennuksilla ja rakenteilla
• Koulutuksen laadusta ei saa tinkiä
• Ryhmäkokojen on pysyttävä järkevinä
• Kyläkoulut on säilytettävä


Turvallisuus ja onnellisuus

• Lähipalveluiden kohtuullinen saatavuus on varmistettava kaikille
• Perheille on tarjottava kattavat neuvola- ja lastenhoitopalvelut
• Omaishoitajien jaksamista on tuettava
• Asukkaiden mielipiteet on otettava huomioon päätöksenteossa
• Koko kaupunkia viheralueineen on kehitettävä alueiden tarpeiden mukaan
• Kuntalaiselle on turvattava mahdollisuus valita asuinpaikkansa aidosti

Painopisteitä Soten synnyttyä

• Palvelupolun kehittämistä varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin on resursoitava riittävästi
• Liikuntapaikkojen käyttöaste on pidettävä hyvänä
• Kulttuuripalveluita on kohennettava
• Yritystoiminnan kehittäminen on huomioitava kaupunkistrategiassa
• Yrityksiä on tuettava esim. joustavalla kaavoituksella ja elinvoimayksikön palvelut on kohdennettava yritysten tarpeiden mukaisesti
• Äänekosken vetovoimaisuutta on rakennettava tutkimuksen, tiedon, ymmärryksen ja pitkäjänteisen työn avulla