100

Nina Välimäki

Äänekoski
lehtori, KTM, 53

Olen innovatiivinen ja dynaaminen kehittäjä Konginkankaalta. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja tehnyt pitkän uran markkinoinnin johtamisen, tutkimuksen ja koulutuksen parissa. Vapaa-aikani vietän pääsääntöisesti hyvässä pystykorvaisessa seurassa erämaita samoillen ja metsästellen.

Minulle on tärkeää maaseutu, jossa on entistä parempi asua, elää ja yrittää. Minusta maanviljelijöiden, pienyrittäjien, palveluista huolehtivien, etätyöntekijöiden ja muualla työssä käyvien pikkukaupungeissa on ymmärrettävä maaseudun mahdollisuudet ja kehitettävä niitä rohkealla kädellä ja luovalla otteella.

Työkokemukseni tutkimuksen, asiakasymmärryksen, innovaatioiden ja brändien johtamisen parissa antaa perspektiiviä myös kunnan kehittämiseen. Aina ei ole hyvä tehdä niin kuin aina ennenkin on tehty, vaikka hyvistä käytänteistä kannattaa pitää kiinni. Imitoinnista on hyvä siirtyä innovointiin ja laittaa rattaat pyörimään ihan uuteen malliin.

Vaaliteemat

Kuntalaiset keskiöön

Kunnassa tehtävien päätösten tärkein tavoite on varmistaa, että ihmiset saavat asua elinvoimaisessa, yhteisöllisessä kunnassa, jossa on hyvä ilmapiiri ja palvelut toimivat kuntalaisten toivomalla tavalla.

Asukkaiden tarpeita on tutkittava systemaattisesti ja jalostettava tieto syvälliseksi ymmärrykseksi siitä, mistä hyvinvointi muodostuu. Kuntalaisia on osallistettava enemmän ja resurssit on suunnattava edellisen perusteella suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti sekä tavoitteisiin sitoutuen.

Innovatiivisilla ratkaisuilla hyvinvointia

”Näin on aina tehty” -asenne ei enää toimi vaan kuntien onnistuminen tehtävissään perustuu siihen, kuinka innovatiivisilla ratkaisuilla ja palveluilla asukkaiden tarpeisiin vastataan.

On kyettävä toimimaan uudenlaisessa, nopeasti kehittyvässä ympäristössä, kommunikaation ja viestinnän merkitys kasvaa alati ja tiedon tulee heijastua suoraan päätöksentekoon. Kuntapalveluiden digitalisointi ei riitä, vaan on rakennettava uusia toimintamalleja sekä jäsennettävä palveluita uudella tavalla.

Yrityksissä ja koulutuksessa on tulevaisuus

Yritykset ovat elinvoimaisen kunnan selkäranka - ne luovat työpaikkoja, tuottavat palveluita ja maksavat veroja. Kunta ei yksinkertaisesti pärjää ilman menestyviä yrityksiä.

Yrityksille on alati luotava mahdollisuuksia toimia alueellisina työllistäjinä ja elinvoiman tuojina. Koulutusta on kohdennettava oikein ja ammattitaitoisen sekä osaavan, paikallisen työvoiman saatavuus turvattava.
Digitaalisen teknologian käyttöönottoa tulee tukea ja siihen liittyvää osaamista kehittää edelleen.