10

Noora Maanpää

Aura
Ensihoitaja, 26

Olen 26-vuotias lähihoitaja ja sairaanhoitaja AMK, ja työskentelen ensihoidossa hoitotason ensihoitajana. Olen asunut Aurassa lähes koko ikäni. Vapaa-ajallani vietän aikaa perheen ja kavereiden kanssa, pelaan jalkapalloa ja olen mukana Auran VPK toiminnassa.

Vaaliteemat

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Kunnan on tuotettava toimivat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, ja ne on saatava läheltä ja niiden tulee palvella jokaista tasavertaisesti.

Yhteisöllisyys

Kunnassa tulee ottaa huomioon erilaisten perheiden tarpeet ja elämäntilanteet, panostetaan lähipalveluihin ja pyritään säilyttämään mm. lähikoulut ja päiväkodit.

Tasa-arvoisuus

Monipuolinen harrastaminen tulee mahdollistaa kunnassa. Varsinkin lasten ja nuorten harrastamista on tuettava. Jokaisella tulee olla mahdollisuus harrastaa vanhempien tulotasosta riippumatta.