540

Arto Ritari

Espoo, Pohjois-Espoo
yrittäjä, eMBA, 49

Olen Espoon Keskustan kunnallisvaaliehdokkaana 2021. Muutimme Helsingistä Pohjois-Espooseen 2006. Espoon toimia ja tapahtumia olen saanut seurata viidentoista (15) vuoden ajalta.
Asuinkuntana Espoo on täyttänyt lupauksensa, olemalla viihtyisä, turvallinen ja toimiva niin työn, yrittäjyyden kuin myös lapsiperheiden osalta.
Siksi tahdon olla mukana varmistamassa ja parantamassa palveluiden saatavuuden kuntalaisille myös jatkossa.

Harrastuksenani on metsästys, veneily sekä moottoritekniikka, kaikissa muodoissaan. Nämä ovat myös kuntalaisten henkireikiä ja kantavia vastavoimia arjen tasapainottamiseksi. Espoon tulee huolehtia harrastus ja virkistystoiminnan jatkuvuudesta myös jatkossa.

Harrastustoimintojen tukeminen – metsästys ja ampumaradat. Kunnan tulee hoitaa huolto- ja kunnossapidot sekä alueiden luovuttaminen metsästyksen vapaaseen käyttöön. Metsästysalueita tulee lisätä merkittävästi, jolloin saadaan myös riistanhoidollinen puoli ohjatummin ja laajemmin hoidettua.

- Veneily & satamat - veneilytietämystä ja koulutusta tulee lisätä. Venesatamille ja talvisäilöille on kaavoitettava lisää tilaa.

- Moottori,- tekniikkatoiminta ja tilat - tila- ja toimintapuitteiden lisääminen. Nämä tulee järjestää kunnan toimesta.

Vaaliteemat

Yrittäminen

- Espoon tavaran – ja palveluntoimittajien hankinnoissa tulee ottaa ensisijaisesti huomioon espoolaiset pien- ja keskisuuret yritykset.
Näin saamme tuettua ja työllistettyä kunnan nuoria, työttömiä, rajoitetun työkyvyn omaavia sekä muita työ- tai harjoittelupaikkoihin hakeutuvia Espoolaisia.


Asuminen

- Kaavoituksen tulee olla selkeää, kuntalaisia palvelevaa, kuntalaisten ehdoilla tapahtuvaa toimintaa. Nyt päätökset sekä toteutus tapahtuu pääosin yksipuolisesti. Espoolla on paljon kaavoittamattomia alueita, jotka tulisi ottaa hyötykäyttöön välittömästi. Valvonnan merkitys kokonaisuuden hallinnassa ja toteutuksessa korostuu entisestään.
- tonttien e- luvun kasvattamisella saadaan maa-alalle suurempi hyötykäyttö. Nyt monissa kiinteistöissä riittämätön e-luku e=0,20. Tarve nostolle 0,4

Turvallisuus, Harrastustoimintojen tuleminen ja jatkuvuus

Kuntalaisen ei tule tuntea minkäänlaista vaaraa- tai uhkatekijää, niin vapaa-aikanaan kuin työssään. Kunnan tulee lisätä resursseja niin valvonnan, kuin myös turvallisuuden saralla.

Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja se on taattava aina.