549

Erja Tikka

Espoo, Matinkylä
ulkoasiainneuvos, 68

Karjalaista sukua, Turun lähellä Mietoisissa kasvanut, fil.kand Helsingin yliopistosta. Aikoinaan aktiivinen nuorisoseuralainen ja keskustanuori, sitten mm. toimittajana, kansainvälisten asiain sihteerinä Suomen ylioppilaskuntien liitossa ja Keskustapuolueessa ja lehdistösihteerinä Suomen Bonnin suurlähetystössä. Vuosina 1990-1994 ensimmäinen nainen Suomen Keskustan puoluesihteerinä. Sen jälkeen lehdistöneuvoksena Suomen Lontoon suurlähetystössä, tiedotusyksikön päällikkönä ja viestintä- ja kulttuuriosaston apulaisosastopäällikkönä ulkoministeriössä, Suomen pääkonsulina Hampurissa sekä työuran päätteeksi Suomen Itämeri-suurlähettiläänä vuosina 2013-2018 vastaten Itämeri-yhteistyöstä, EU:n Itämeri-strategian koordinaatiosta Suomessa sekä valtioneuvoston 2017 hyväksymän Suomen Itämeren alueen strategian valmistelusta. Useita työhön liittyneitä ja muita luottamustehtäviä.
Matinkyläläinen vuodesta 2018. Kiinnostunut kehittämään luonnonläheistä, kestävästi ja hillitysti kasvavaa Espoota, jossa asukkailla on hyvä elää.

Vaaliteemat

Espoo aktiiviseksi Itämeri-kaupungiksi

Espoon valtti on luonnonläheisyys, josta on pidettävä kiinni. 58 km Itämeren rannikkoa, liki 200 km merialuetta ja 165 saarta ovat ilon ja virkistyksen lähde kaikille espoolaisille. Espoolla on myös vastuunsa Itämeren puhtaudesta. Vaikka lumikuormia ei kipatakaan mereen, rannat on saatava roskattomiksi, jäte- ja hulevesistä huolehdittava ja vapaat rannat ja veneily turvattava. Ideat tekosaarista on hylättävä.
Espoolla on teknologiakaupunkina paljon annettavaa Itämeri-yhteistyössä.

Tukea perheille ja ikäihmisille

Perheiden valinnanvapaus lastenhoidossa turvattava säilyttämällä kotihoidontuen Espoo-lisä. Se säästää kaupungin kustannuksia. Maahanmuuttaja-äitien työllistymistä tuetaan kotoutumistoimin ja oppimispoluilla. Perheille enemmän tukea ongelmien varhaiseen ehkäisyyn.
Kotona asuvia ikäihmisiä tuettava erilaisin kodinhoitopalveluin. Omaishoitajia tuettava enemmän mm. tarjoamalla vapaiden ajalle sijaisperhehoitoa. Terveydenhoitoon on päästävä nopeammin.

Kulttuurista hyvinvointia

Korona-ajan jälkeiseen kulttuurin nälkään on vastattava. Etenkin lasten ja nuorten oppimisvaje kurottava kiinni ja harrastusmahdollisuuksia lisättävä tarttumalla hallituksen tarjoamaan harrastustakuuseen. Ikäihmisille soveltuvia yhteisöllisiä kulttuuripalveluja ja liikuntatilaisuuksia tarvitaan lisää. Kirjastopalvelut saatava läheltä.