524

Heidi Mannelin

Espoo, Lähderanta
palvelujohtaja, 51

Toimin työkseni palvelujohtajana IT-alalla. Perheeseeni kuluu kaksi teiniä, ysiluokkalainen ja lukion ykkösluokkalainen, sekä aviomies. Asumme Lippajärven rantamaisemissa Lähderannassa.

Palvelupisteiden karsimisen sijasta meidän kannattaa hyödyntää digitaalisia välineitä osana palveluiden toteuttamista ja saamme vähemmällä ympäristökuormituksella ja liikkumiseen kuluvalla ajalla enemmän. Siksi meidän pitää huolehtia, että digitaaliset välineet ja osaaminen ovat kaikkien saatavilla. Osaamisella voi olla iso merkitys esimerkiksi vanhusten yhteydenpidon mahdollistamiseksi ystäviin ja perheeseen, ja terveys- ja sosiaalipalveluihin. Ketään ei saa jättää yksin.

Pieni kansakunta tarvitsee kaikkien panosta. Siksi kunnan pitäisi pitää huoli nuoristaan että jokainen saa toivomansa opiskelupaikan kunnan 2. asteen koulusta ja voi harrastaa ja pelailla lähikoulun tiloissa. Kuljetusrumban ja turhan matkustamisen vähentyessä meillä on enemmän aikaa olla yhdessä ja säästämme luontoa.

Vaaliteemat

Jokaiselle nuorelle 2. asteen haluamansa opiskelupaikka

Kunnan tehtävä on varmistaa nuorten mahdollisuudet toteuttaa omat tulevaisuudensuunnitelmansa.

Opetus tasalaatuiseksi, niin kaikki käyvät lähikouluissa. Saman pitäisi jatkua myös 2. asteella, kun se tulee pakolliseksi. Nuoren pitäisi saada haluamansa alan opiskelupaikka.

Alue- ja koulushoppailu johtaa huonompaan lopputulokseen, ystävät ovat kauempana, yksinäisyys lisääntyy ja turha liikenne kuormittaa kaupunkia.

Tasa-arvo ja järkivihreys

Ilman maaseutua meillä ei ole teollisuutta, ei hiilinieluja tai biopolttoaineita, ei puhdasta suomalaista ruokaa, monipaikkaisuus on Suomen etu.

Teollisuuden kehittäminen vihreämmäksi innovaatioin, EI ongelmien ulkoistamiselle ja työpaikkojen ajolle rajojemme ulkopuolelle.

Tasa-arvoisuuteen ja ikäsyrjinnän ehkäisyyn kuntatasolla lisää konkreettisia toimenpiteitä!

Yritysten työvoiman ja hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseksi tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa.

Oikeudenmukainen hyvinvointivaltio - velaksi ei voi elää

Keskustalaisuutta on, että valtio ja kunta tukee ihmistä yritteliäisyyteen tämän toteuttaessa oman elämänsä unelmia, mutta valinnat ovat yksilön

Pitkällä aikavälillä Suomen ja kunnan talous tasapainoon, velaksi eläminen on lapsiemme asettamista maksumiehiksi.

Eläkeköyhyys, nykyinen hyvinvointivaltion valuvika, pitää pyrkiä poistamaan!