550

Laura Tolkkinen

Espoo, Suur-Kauklahti
tutkimuspäällikkö, YTM, 30

Olen Laura Tolkkinen, 29-vuotias tutkimuspäällikkö ja sivutoiminen yrittäjä Espoosta. Minulle tärkeitä asioita ovat perusturva, kestävä kasvu ja kaikenkokoiset kodit. Tärkein arvo elämässäni on rauha.

Minua kiinnostaa, mitä meille kuuluu. Yhteinen tehtävämme on huolehtia, että meillä jokaisella on ruokaa ja suojaa, yhteenkuuluvuuden, turvallisuuden ja arvostuksen tunnetta ja mahdollisuutta toteuttaa itseään. Olen nostanut vaalikampanjan pääteemoiksi kaupunkilaisten ideoiden viemisen käytäntöön, vammaisten yksilölliset palvelut sekä yksinasujien asiat. Puhun välillisesti turvallisuudesta, rahasta ja yksinäisyydestä.

Toimintani perustuu rohkeuteen. Todellinen rohkeus on haavoittuvuutta sekä voimaa elää arvojensa mukaisesti. Rohkeutta on puolustaa ja uudistaa asioita, tehdä valintoja, epäonnistua ja onnistua, rakastaa ja luopua. Niin, ja elää nyt ja tässä.

Vaaliteemat

Perusturva

Perusturva kuuluu kaikille. Tehdään Espoosta vanhusten ja vammaisten arvokaupunki.

- Tarjotaan maksuton joukkoliikenne yli 75-vuotiaille

- Luodaan kutsuperustainen joukkoliikenne palvelulinjojen tilalle

- Myönnetään kaupungin hissiavustus jatkossakin vanhoihin kerrostaloihin

- Käynnistetään kaupungin työllisyyspalvelujen pyörittämä kauppakassipalvelu

- Rakennetaan Espooseen muistikylä

- Tarjotaan vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille maksutonta lakineuvontaa kirjastoissa

Kestävä kasvu

Kestävän kasvun rajoja ei voi ylittää. Luodaan Espoosta turvallinen luontokaupunki.

- Espoon kasvu on saatava taloudellisesti kestävälle pohjalle: investointitasoa supistettava ja uusien asukkaiden työllistämisessä onnistuttava nykyistä tehokkaammin

- Tuplataan puurakentamisen määrä vuoteen 2030 mennessä.

- Tuplataan nopeusnäyttöjen määrä liikenneturvallisuuden parantamiseksi vuoteen 2025 mennessä kaikissa 56 kaupunginosassa

- Varataan uusissa asemakaavoissa parhaat tontit ryhmärakentamiseen

Kaikenkokoiset kodit

Koko ei ole tärkein. Ollaan yksinasujien ja pienyrittäjien lempikaupunki.

- Valjastetaan kaupunginosien asukastilat etätyötiloiksi

- Otetaan käyttöön jaettava pysäköintioikeus

- Tarjotaan kaksi kertaa vuodessa maksuton ennaltaehkäisevän työterveyshuollon päivä yksinyrittäjille

- Tehdään muutos Espoon Asunnot Oy:n linjaan: hakijoita ei etuoikeuteta asuntojonoissa asukasmäärän perusteella

- Tarkistetaan kotipalvelun hinnat samalle tasolle yksinasuvalle kuin pariskunnan puolisolle