517

Linda Kupila

Espoo, Rastaspuisto
liikunnanopettaja, LITM, 33

Olen 33-vuotias liikunnan ja terveystiedon opettaja (LitM) sekä fysioterapeutti (AMK). Olen tällä hetkellä kotona hoitovapaalla 1-vuotiaan lapsemme kanssa.

Haen kaupunginvaltuustoon, koska haluan kehittää Espoota ja olla osaltani tekemässä siitä houkuttelevan kilpailukykyisen kaupungin.

Olen luonteeltani energinen, päämäärätietoinen, järjestelmällinen ja jämpti. Toimintatapani on empaattinen, toisia kunnioittava, ystävällinen ja keskusteleva.

Olen ollut liikunnan ja terveystiedon opettajana peruskoulussa ja lukiossa sekä toiminut Liikunnan ja Terveystiedon opettajien LIITO ry:n hallituksen opiskelijajäsenenä. Fysioterapeuttina olen työskennellyt eri sairaanhoitopiirien ja kuntien palveluksessa, viimeisimpänä HUS:lla Meilahdessa.

Rakastan luonnossa liikkumista vuodenaikojen mukaan; kävelyä, pyöräilyä, hiihtämistä ja laskettelemista. Liikunta on tärkeä osa elämääni, sitä kautta saan sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

Tykkään tutustua eri maiden kulttuureihin ja olenkin matkustellut paljon. Turistimatkojen lisäksi olen ollut töissä Kanadassa ja Saksassa, työharjoittelussa Australiassa ja opiskeluvaihdossa Tukholmassa.

#energiaaespooseen

Vaaliteemat

Lapset, opetus ja kasvatus

Terveelliset päiväkodit ja koulut ovat lasten oikeus. Emme voi olla kaupunki, joka altistaa lapset ja nuoret vakavalle terveydelliselle riskille.

Oppilaiden ohjaus ja tukeminen on tällä hetkellä riittämätöntä, siihen tulee panostaa aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti.

Inkluusio on kaunis ajatus, mutta toimiakseen siihen tulee olla riittävät resurssit.

Opettajien hyvinvoinnista tulee huolehtia esim. ryhmäkokoja rajaamalla.

Hoitovapaan kuntalisä tulee säilyttää.

Asuminen

Lähipalveluihin tulee panostaa. Terveysasemat, kaupat, kirjastot, kahvilat ym. lisäävät alueen houkuttelevuutta ja kaupungin esteettömyyttä. Näin palvelut ovat saavutettavissa kaikille asukkaille fyysiseen kuntoon tai ikään katsomatta.

Luonto on tärkeä osa Espoota ja luonnon säilyminen on taattava asuinpaikkojen lähellä.

Espoon tulee tarjota kohtuuhintaisia tontteja lapsiperheille ja pientaloasumista kaipaaville.

Julkista liikennettä tulee parantaa, jotta saadaan yksityisautoilua vähennettyä

Liikunta

Työikäisten liikuntamahdollisuuksiin on panostettava.

Nuorille tulee tarjota edullisia matalan kynnyksen liikuntavaihtoehtoja kaikkialla Espoossa. LIITU 2018 tutkimuksen mukaan vain n. 10% yläasteikäisistä saavutti liikuntasuosituksen.

Koulujen pihoihin ja liikuntasaleihin on kiinnitettävä huomiota, koska koulujen ohella ne ovat ja voisivat olla runsaassa vapaa-ajan käytössä ja täten edistävät kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointia.