522

Linnea Lundell

Espoo, Järvenperä
HTM, 77

Olen Linnea Lundell, 77 v ja olen ehdokkaana kuntavaalissa Espoossa. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri Tre yliopisto v 1998 ja yo- merkonomi Espoon kauppaoppilaitos, yksityisoppilas v. 1982.

Olen kunta-alan hallinnon asiantuntija eläkkellä oleva Espoon kaupungin viranhaltija. Toimin monisssa eri tehtävissä yht. 38 v, viimeksi taloussuunnittelijana. Sivutoimisesti olen myös turvallisuus-ja etsiväalan asiantuntija. Olen toiminut yksityisetsivänä Uudenmaan lääninhallituksen toimiluvalla 13 , sekä teollisuusvartijana tilapäisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla, turvatarkastuksessa, sekä myymäläetsivänä ja etsivänä. Olen myös hoiva-ala asiantuntija, työkokemusta minulla on 7 v eri hotolaitoksissa mm. hoitajana, harjoittelijana ja sijaishoitajana, kahdessa eri kunnalliskodeissa, A- mielisairaalassa, kehitysvammaisten lasten ja nuorten keskuslaitoksessa ja sairaalassa ym.

Olen avioliitossa vuodesta 1964, puoliso argologi Karl-Gustav. Yksi lapsi ja yksi lapsenlapsi.

Vaaliteemat

Ikäihmisille ja vanhuksille ja muille hoivaa tarvitsijoille laadukkaat palvelut. Jokainen ihminen on yhtä arvokas.

Hoivaa tarvitsijoiden itsemääräämisoikeuden tulee toteutua samoin myös valinnanvapaus. Hoivaa tarvitsijoiden hoivan tarpeen määrityksessä tulee ehdottomasti katsoa riittävä hoitajamitoitus, joka kulloinsenkin tilanteen mukaan on toteutettava.

Erityishuomio syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin ja nuoriin.

Syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria varten on laadittava ennakollinen turvaverkkovalmiussuunnitelma, joka ei petä missään lenkissä. Koulujen rehtoreille ja opettajille tulee antaa lisää valtaa puuttua häiriköintiin ja kiusaamiseen. Vanhempien ja opettajien välinen yhteydenpito on erittäin tärkeää. Kaikissa tilanteissa tulee välittömästi puuttua normaalikäyttäytymisestä poikkeavaa toimintaan. Siksi ennakollinen turvaverkkovalmiussuunnitelma on erittäin tärkeä.

Espoo on mahdollisuuksien kaupunki, jossa päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita.

Kunnan jäsenten, yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tulee voida luottaa siihen, että Espoo on mahdollisuuksien kaupunki, jossa jokainen menestyy, tulee kuulluksi, ja saa asiansa viipymättä käsittelyyn ja saa lainmukaisen ratkaisun.Täällä on hyvä tehdä työtä, opiskella, saada hyvä terveydenhoito, saada laadukasta hoivaa ja apua tarvittaessa.