547

Samuel Sylf

Espoo, Niipperi
yrittäjä, kirjailija, 32

Olen Samuel Sylf, 31 vuotta, syntynyt Helsingissä, asunut Espoossa yli 20 vuotta. Harrastuksiini on kuulunut liikunta pienestä pitäen, lukeminen ja kirjoittaminen, tieteet ja taiteet. Lukion jälkeen olen toiminut yrittäjänä. Olen kirjoittanut kirjoja eri kielillä. Ensimmäiset vaalini oli vuonna 2017 ja löysin Keskustasta minun arvoja lähimpänä vastaavan puolueen. Siitä lähtien olen toiminut aktiivisesti Espoon kaupungin Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toimikunnan ohella, tekijänä humaanien asioiden äärellä. Jokaisella erilaisella ihmisellä, iästä riippumatta, on arvonsa jokaisessa elämän vaiheessa. Alussa minä toimin paikallistasolla aktivoimassa nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja avarakatseiseen sivistykseen. Liikunta yhdistää.

Vaaliteemat

Asukkaiden aktiivinen kotikunta Espoo

Minä pidän tärkeänä että Espoo säilyy asukkaiden kaupunkina, missä asukkailla on aktiivinen ääni ja vaikuttavuus. Siitä minä kuntapäättäjänä haluan pitää huolen. Meidän tavoitteina on olla perheystävällinen, opiskelijoiden terveydestä huolehtiva ja yrittäjämyönteinen ekonomia.

Matalankynnyksen terveyspalvelut kaikille

Palveluiden kokonaisvaltainen laatu kuuluu kaikille espoolaisille. Kun te ajattelette kokemuksianne edellisiltä vuosilta ja tulevia vuosia, mikä on teille tärkein osa-alue, johon olisi perusteltua laittaa vielä extra-kilometri työtä?

Yrittäjyyttä ja ahkeruutta

Politiikka kuten arkipäivän työ tarvitsee ajattelijaa ja tekijää. Sinä voit olla yhteydessä minuun ennen vaaleja ja vaalien jälkeen matalalla kynnyksellä. Hyvällä johtajalla on taito motivoida ja auttaa ihmisiä tekemään heidän parhaansa. Minä tunnen ihmiset ja tiedän että minulla on annettavaa espoolaisille ja suomalaisille. Me teemme Espoon yhdessä.