552

Sofia Tuisku

Espoo, Kilo
viestinnänasiantuntija, FM, 29

Olen innokas ulkoilija, koiranomistaja ja maantieteilijä Espoon Kilosta. Olen monessa mukana oleva viestintäasiantuntija, jolle Espoo on rakas kotikaupunki. Näen mahdollisuuksia monipaikkaisessa elämässä ja olen keskilinjan kulkija – siksi olen keskustalainen.

Politiikassa olen Kehän kummallakin puolella ja haluan kehittää Espoon vahvuuksia tasapuolisesti. Tärkeimpiä arvojani ovat paikallisuus, yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus. Minun Espoossani arjen palvelut löytyvät läheltä, kestävät valinnat on tehty helpoksi, lähiluonto on kaikkien ulottuvilla ja asukkaan ääni ei huku päätöksenteossa. Lisää vaaliteemoistani löydät sivuiltani: www.sofiatuisku.fi

Vaaliteemat

Sujuva arki on lähellä

Jotta arki sujuisi, peruspalveluiden on oltava lähellä ja sujuvasti saavutettavissa. Ei riitä, että palveluita tarjotaan, jos kynnys niiden tavoittamiseen kasvaa arjessa liian suureksi. Siksi Espoon suuralueita tulee kehittää tasapuolisesti ja niiden tulee olla omavaraisia työpaikkojen, palvelujen, harrastusten ja vähintään toisen asteen koulutuspaikkojen suhteen.

Lähiluonto kaikkien saavutettavissa

Espoossa luonto on lähellä. Lähiluonto ei saa olla vain autolevien etuoikeus - kävellen on päästävä lähiluontoon ja julkisella liikenteellä Pohjois-Espooseen.

Lähiluonto on yksi niistä elementeistä, joka tekee Espoosta vihreän ja viihtyisän kaupungin. Siksi jokainen kallio- tai metsäpalsta ei saa olla mahdollisuus rakentaa uutta. Lähiluonnolla on virkistys- ja maisema-arvoa, jota ei voi mitata rahassa.

Asukkaan ääni ei saa hukkua

Asukkaat tuntevat alueensa parhaiten, ja päätöksenteossa heitä on kuunneltava. Lähiympäristö ja viihtyvyys paranevat, kun asukkaat saavat osallistua sen kehittämiseen.

Luottamus päättäjiin syntyy asukkaita kuunnellen. Espooseen on luotava toimiva lähidemokratiamalli, jossa asukkaat voivat vaikuttaa esimerkiksi kaavoitukseen jo valmisteluvaiheessa. Yhteistyöllä syntyy kompromisseja, jossa useat näkökulmat tulevat kuulluiksi.