27

Anne Tornberg

Hämeenlinna
museopalveluvastaava, KM, 52

Olen Anne Hämeenlinnan Jukolasta. Naimisissa ja 9-vuotiaan lapsen äiti. Lisäksi iloa perheeseen tuottaa terhakas koiran käppänä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja työskentelen museopalveluvastaavana. Harrastusten puolella olen jäsenenä tyttären koulun vanhempainyhdistyksen hallituksessa sekä Vana-66:ssa.

Hämeenlinnassa itselleni tärkeitä asioita kaupungin asukkaiden ja kauniin luonnon ohella ovat museot, kirjastot, teatteri, elokuvat ja koulut. Tästä nousee myös vaaliteemani, jotka kiteytettynä ovat: kulttuuri, lapset, koulu ja perhe.

Vaaliteemat

Museot

Teen töitä sen eteen, että Hämeenlinnan museokenttä säilyy entisenlaisena. Lisäksi Museo Skogsterin ilmainen sisäänpääsy olisi saatava takaisin, jotta hämeenlinnalaisilla on oma, yhteinen olohuone kaupungissamme. Elinvoimainen museokenttä työllistää ja tuottaa hyvinvointia sen kaupunkilaisille ja matkailulle.

Lapset ja koulu

Peruskoulun tehtävänä on tarjota kaikille hyvät lähtökohdat elämään ja tasoittaa lasten erilaisten perhetaustojen lähtökohtia. Teen töitä sen eteen, että koulut edelleen saavat kerhomäärärahat lasten harrastustoiminnan turvaamiseksi. Koulupäivän jälkeen olevat kerhot maksuttomuudessaan lisäävät perheiden yhteistä aikaa ja antavat mahdollisuuden lapsille omaan harrastukseen.

Lisäksi opettajat tarvitsevat tukea omaan työhönsä, joten kouluohjaajien lisäys on tärkeää koulupäivän sujumiselle.

Perhe

Minulle on myös tärkeää, että heikoilla olevat vanhemmat saavat enemmän tukea. Ennalta ehkäisevä tuki riittävän varhaisessa vaiheessa vanhemmille joko oman tukihenkilön tai tukiperheen kautta auttaa. Oman tukihenkilön ohjaus auttaa perhettä tietämään sekä heidän että lapsensa oikeuksista. Tukiperhetoiminnan apu helpottaa vanhempien elämäntilannetta vaiheessa, jossa omat voimavarat eivät enää ole riittämässä.