8

Julianna Koivu

Hämeenlinna
kasvatustieteen maisteri, 30

Olen 30-vuotias, kansalaisaktiivi, viiden lapsen äiti, hyvän ruuan ja musiikin ystävä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja. Harrastan oikeustieteen opiskelua ja haaveilen tulevaisuuden ammatista kansalaisten oikeuksien puolustajana.

Olen harjoitellut valtuustotyötä vuodesta 2019 Hämeenlinnan yhteisessä kirkkovaltuustossa ja paikallisessa seurakuntaneuvostossa. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan varapuheenjohtajana olen päässyt hoitamaan paikallisia asioita. Koen valtuustotyön kiinnostavana ja koen olevani siihen soveltuva, joskin opittavaa on paljon. Oikeustieteen opiskelu antaa minulle eväitä ja näkemyksiä päätöksentekoon.

Vaaliteemat

Varhaiskasvatus

Puolustan perheiden mahdollisuuksia valita lapselleen sopiva varhaiskasvatus/päivähoito. Kunnan tulee kustannustehokkaasti järjestää erilaisia vaihtoehtoja:

- päiväkodit lähelle koteja
- pienet ryhmäkoot
- kotihoidon tukeminen
- avoimen varhaiskasvatuksen tukeminen
- palvelusetelisopimus perhepäivähoitajille
- kotiin palkatun hoitajan tukeminen monilapsisille perheille

Valinnanvapautta lisäämällä varhaiskasvatuksen kuluja voidaan hillitä.

Asuminen

Puolustan ihmisten oikeutta asua siellä, missä kokevat itsensä onnelliseksi.

- Pitäjien elinvoima tulee turvata palveluilla
- Työmatkaliikenne tehtävä joustavaksi ja ympäristöystävälliseksi: pyöräteitä ja pendelöintimahdollisuuksia parannettava
- Vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi sujuvoitettava

Hämeenlinnan vetovoima ja näkyvyys

Olen rohkea, ennakkoluuloton ja sitkeä kehittämään keinoja yritystoiminnan lisäämiseksi ja kaupungin vetovoiman parantamiseksi:

- maksuttoman joukkoliikenteen kokeilu
- erityislukiot
- matkailun kehittäminen: leirintäalueen rakentaminen keskustaan (esim. Hämeensaari tai Linnanpuisto)
- uudenlainen varhaiskasvatusmuoto monilapsisille perheille (kysy lisää s-postilla, jos aloite kiinnostaa)