16

Pirkko Mattila

Hämeenlinna
eläkeläinen, liikunnan vertaisohjaaja, 69

Olen rohkea ja tulevaisuutta ennakoiva kunnallisten palveluiden kehittäjä ja hyvinvoinnin moniottelija. Lajini ovat vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Omaan monipuolista työkokemusta ja erinomaiset yhteistyöverkostot. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tekemän päätöksen pohjalta Hämeenlinnan Ahvenistolle suunnitellaan maailman inhimillisintä ASSI -sairaalaa. Osallistun suunnitteluun asiakkaiden edustajana.

Haluan olla edistämässä elinvoimapolitiikkaa ja resurssiviisasta taloudenhoitoa sekä oikea-aikaisten ja saavutettavien lähipalveluiden toteutumista koko kaupunkimme alueella. Haluan edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä olla vahvistamassa kuntouttavan kotihoidon resursointia ja laadunvarmistusta. Haluan antaa kokemukseni ikäneuvolatoiminnan käynnistämiseen. Ikäneuvola on ennakoiva investointi terveyteen ja hyvinvointiin.

Vaaliteemat

Elinvoimaisuus edellyttää:

Onnistunut elinvoimapolitiikka mahdollistaa hyvän elämän toteutumista. Pitkäjänteinen kaupunkisuunnittelu ja joustava kaavoitus ovat menestystekijä kaikilla kaupungin alueilla. Infrastruktuurin kehittämistä ja ylläpitoa tulee juoksuttaa niin taajamissa kuin niiden ulkopuolellakin. Kaupunkitaloutta pitää hoitaa realistiselta pohjalta. Joustavat työllisyystoimet ja osaaminen ovat pitovoimaa. Kaupunkimme kulttuurihistoria ja monimuotoinen luonto ovat mahdollisuus matkailun kehittämiseen.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät:

Lähipalvelujen tarve ja sijainti pitää arvioida kuntalaisia kuunnellen. Saavutettavat ja oikea-aikaiset lähipalvelut on taattava kaiken ikäisille. Pieni kyläkoulu on se lähipalvelu, jossa peruskoululainen sisäistää yhteisöllisen elämän pelisäännöt. Harrastustoiminta ja iltapäiväkerhot vahvistavat lasten hyvinvointia. Siksi jokaiselle lapselle pitäisi taata yksi harrastus. Haluan edistää ikäystävällistä ja turvallisempaa vanhusten arkea.

Asuminen ja yhteisöllisyyden vetovoima:

Haluan edistää asumisen monipaikkaisuutta ja etätyön mahdollistavia asumismuotoja. Pidän tärkeänä yhteisöllisyyden vahvistamista varhaiskasvatuksen, perus- ja toisen asteen oppimisympäristöissä. On erityinen tarve kehittää sähköisten palveluiden käytön laajentamista sekä käynnistää selkokielistä opetusta ja nettitukea vanhusväestölle. Haluan edistää kestävää luontosuhdetta sekä esteettömiä liikkumisen mahdollisuuksia kaikenikäisille. Paikallisuudesta nouseva kulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä.