38

Elina Das Bhowmik

Helsinki, Vuosaari
yhteiskuntasuhdepäällikkö, 44

Olen perheenäiti Vuosaaresta, joka rakastaa luonnossa liikkumista. Työni puolesta seuraan tiiviisti yhteiskunnallista toimintaa. Haluan varmistaa, että kotikaupunkini säilyy ihmisläheisenä ja turvallisena kaupunkina, jossa luonto on aina lähellä. Kaupunkia ei pidä rakentaa tukkoon. Luonto tuo hyvinvointia ja sen tulisi olla saavutettavaa kaikille helsinkiläisille.

Helsingin kehittämisessä minulle on tärkeää, että asukkaita kuullaan aidosti ja asuntopolitiikkaa toteutetaan siten, että alueiden eriytymiskehitys katkaistaan.

Lasten syrjäytyminen ja vanhusten huono hoiva koskettavat minua erityisesti. Helsingin pitää varmistaa laadukas päivähoito, koulutus ja vanhustenhoito niitä tarvitseville.

Olen kotoisin Pohjois-Helsingistä ja kotiutunut Vuosaareen parikymmentä vuotta sitten. Perheeseeni kuuluu puoliso, kaksi lasta ja Nuutti-koira. Tykkäämme urheilla ja lasten tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastamiseen on itselleni läheinen tavoite.

Vaaliteemat

Lähiluonto

Lapset, nuoret ja vanhukset

Alueiden eriytyminen