45

Siiri Mertakorpi

Iitti
VTM, eduskunta-avustaja, 30

Olen Siiri Mertakorpi, 30-vuotias osallisuudesta ja paikallisuudesta innostuva keskustalainen vaikuttaja Iitistä. Olen ylioppilas Iitin lukiosta ja valtiotieteiden maisteri (VTM) Turun yliopistosta. Työskentelen Eduskunnassa kansanedustajan avustajana.

Olen ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen varajäsen ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen. Olen ehdolla toiselle kaudelle Iitin kunnanvaltuustoon Iitistä innostuen ja Iitin mahdollisuuksiin uskoen. Haluan tehdä töitä hyvinvoivan ja vetovoimaisen Iitin puolesta.


Toimin aktiivisesti Keskustassa niin paikallisella kuin valtakunnan tasolla. Olen Iitin kuntayhdistyksen varapuheenjohtaja, Päijät-Hämeen Keskustan piirihallituksen jäsen ja Keskustan puoluevaltuuston varajäsen. Edelliset kaksi vuotta toimin Keskustanuorten liittohallituksessa. Toiminta Keskustassa on minulle rakas harrastus ja päivätyö.

Puoluepolitiikan ulkopuolella teen töitä nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parissa partiossa ja Nuorisoalan kattojärjestön Allianssin hallituksessa. Vapaa-ajalla suuntaan metsään kahvitermari repussa. Haaveilen pitkästä vaelluksesta Lapissa yhdessä avopuolisoni kanssa.

Vaaliteemat

Monipaikkaisuus on Iitin mahdollisuus

Iitin sijainsti radan varressa on meidän valttikortti! Kehitetään rohkeasti uusia tapoja houkutella kuntaan asukkaita ja tuetaan monipaikkaisen arjen mahdollistamista.
- Edistetään toimivien tietoliikenneyhteyksien saamista koko Iittiin.
- Perustetaan etätyöpisteitä kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden käyttöön.
- Aloitetaan Iitin asumiskokeilu, jossa yhdistetään maallemuutosta kiinnostuneet ja tyhjien talojen sekä asuntojen omistajat.
- Pidetään huolta toimivista junayhteyksistä.

Panostetaan hyvinvointiin- turvataan lähipalvelut

- Turvataan yhdistysten toimintaedellytykset ja taataan edulliset harrastus- ja liikuntamahdollisuudet kaikille iittiläisille.
- Otetaan käyttöön harrastamisen Suomen malli, jossa harrastukset tuodaan koulupäivän yhteyteen.
- Koronan myötä erityisesti nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. - Tuetaan nuorten hyvinvointia ja parannetaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta.
- Kehitetään Iitin retkeily- ja kuntoilureittejä.
Pidetään kiinni Iitin lukiosta ja kolmesta alakoulusta.

Kuntalaisten ääni kuuluviin

- Otetaan käyttöön osallistuva budjetointi, jonka kautta kuntalaiset pääsevät mukaan päättämään taloudellisten resurssien käytöstä.
- Nuorisovaltuustolle aloiteoikeus sekä paikat hallitukseen ja kaikkiin lautakuntiin.
- Nopeutetaan kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelyä.
- Kehitetään kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä.
- Ollaan avoimia uusille ideoille!