177

Mikko Miettinen

Joensuu
Opiskelija, 23

Olen 23-vuotias opiskelija Joensuusta. Tällä hetkellä opiskelen matematiikkaa ja tietojenkäsittelytiedettä Itä-Suomen yliopistossa.

Osana poliittista toimintaani olen Joensuun Opiskelevien Keskustalaisten taloudenhoitaja sekä Pohjois-Karjalan Keskustanuorten piirinhallituksen jäsen. Kuntavaaleissa olen ehdolla ensimmäistä kertaa. Aiemmin olen muun muassa toiminut kuusi vuotta Joensuun nuorisovaltuuston jäsenenä.

Lähdin mukaan kuntavaaleihin, sillä haluan vaikuttaa itseäni ja muita kaupunkilaisia koskeviin asioihin. Erityisesti nuoret ja opiskelijat ovat minulle tärkeitä, mutta se ei suinkaan tarkoita, että pitäisin muita ryhmiä vähempiarvoisena: jokaisen asukkaan hyvinvointi on etusijalla.

Vaaliteemat

Nuorten asialla

Lasten ja nuorten etu tulee huomioida kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus ainakin yhteen maksuttomaan harrastukseen.

Opetus tulee järjestää lähiopetuksena. Lisäksi maaseutukoulujen, kuten Louhiojan koulun ja Pyhäselän lukion, toiminta tulee turvata.

Talous tasapainossa

Vahva kuntatalous turvaa myös tulevaisuuden.

Kunnallisveroprosenttia ei tule korottaa, vaan ensisijaisesti budjettialijäämää tulee vähentää toimintoja ja rakenteita tehostamalla. Myöskin velanoton tulee olla kohtuullista.

Kaupungin tulee myös huomioida koronapandemian mahdollisen jatkumisen vaikutukset talouteen.