2
Matti Halonen
Juuka
Opettaja, 38
3
Jorma Hoppa
Juuka
Kirkkoherra evp., 70
4
Jari Hyykky
Juuka
Yrittäjä, 47
5
Katri Kallinen
Juuka
Maanviljelijä, 54
6
Pertti Kirjavainen
Juuka
Maatalouslomittaja, 59
7
Kimmo Koivunen
Juuka
Yrittäjä, 61
8
Ari Koivuselkä
Juuka
Kiinteistöpäällikkö, 67
9
Jari Kukkonen
Juuka
Koulunkäynninohjaaja, 52
10
Eija Martikainen
Juuka
Maanviljelijä, 52
11
Teemu Mustonen
Juuka
Oikeustieteen maisteri, 37
12
Esko Nevalainen
Juuka
Eläkeläinen, 64
13
Lahja Nevalainen
Juuka
Eläkeläinen, ravintolapäällikkö, 74
14
Sami Pakarinen
Juuka
Yrittäjä, 42
15
Heli Parkkonen
Juuka
Myyjä, 51
16
Matti Peura
Juuka
Maatalousyrittäjä, 55
17
Tiina Pitkänen
Juuka
Lähihoitaja, 36
18
Sirpa Tuovinen
Juuka
Osastosihteeri, eläkeläinen, 67
19
Asko Vattulainen
Juuka
Maa- ja metsätalousyrittäjä, 54
20
Viki Vuokkonen
Juuka
Hieroja, järjestyksenvalvoja, 31
21
Jaana Väyrynen
Juuka
Koulunkäynninohjaaja, 55

Lisää ehdokkaita