72

Eveliina Kinnunen

Kajaani
sairaanhoitaja AMK, 31

Olen 31 vuotias sairaanhoitaja Kajaanista. Perheeseemme kuuluu minun ja puolisoni lisäksi 7kk ikäinen tytär ja Kaksi koiraa.

Työskentelen Kainuun sote ky:n ensihoidossa, mutta tällä hetkellä olen perhevapaalla ja nautin arjesta pientä tytärtämme hoitaen.

Olen ehdolla kuntavaaleissa Kajaanissa toista kertaa. Edelliskerralla äänimäärä riitti varavaltuutetun paikkaan. Luottamustoimeni on tällä hetkellä liikunta-ja kulttuuriasian neuvoston jäsenyys sekä varajäsenyydet ympäristöteknisessä lautakunnassa ja ympäristöteknisessä lupajaostossa. Lisäksi toimin Keskustan Itärannan py:n puheenjohtajana.

Haluan olla mukana tekemässä työtä Kajaanilaisten ja Kajaanin hyväksi. Minulle tärkeää on, että kaupungissamme on jokaisella hyvä asua, opiskella, tehdä työtä ja yrittää. Meidän on luotava yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään kaikille. Lapsiperheiden hyvinvointi on minulle erityisen tärkeä asia. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuudet opiskella, liikkua ja harrastaa perheen tulotasosta riippumatta. Lapsissa ja nuorissa on tämänkin kaupungin tulevaisuus.

Vaaliteemat

Peruspalveluiden on oltava laadukkaita, helposti ja läheltä saatavilla kaikille.

Meidän on pidettävä huolta, että pidämme koko Kajaanin vahvuusalueena. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päivähoidon ja peruskoulutuksen saatavuutta myös Kajaanin sivukylillä. Nyt olemassa olevia palveluista (esimerkkinä Vuolijoen terveysasema) ei pidä lähteä karsimaan. Asumisen on oltava helppoa ja turvallista olit sitten kaupungin tuntumassa tai maaseudulla, perheellinen tai yksinelävä.

Kaupungin on tehtävä paikallisten yrittäjien kanssa ennakkoluulotonta yhteistyötä ja annettava tukea työllistämiseen.

Antamalla paikallisille yrityksille tukea työllistämiseen voimme olla mukana luomassa uusia työpaikkoja. Tämä on yksi keino ehkäistä ammattiin valmistuvien nuorien karkaaminen paikkakunnalta.

Hyvää tekevien järjestöjen toimintaa tuettava

Vastuu ja huolenpito lähimmäisistä kuuluu meille kaikille. Kukaan ei saa jäädä yksin.