156

Birgit Enjala

Kerava
erityispedagogi, yrittäjä, 66

Kerava ja sen hyvinvointi on minulle sydämen asia. Keravalla kotini on ollut pienestä tytöstä lähtien mutta olen välillä asunut myös Ruotsissa monta vuotta, rakastan Keravaa. Perusasteen ja toisen asteen koulut olen suorittanut Keravalla, yliopisto-opiskelut Göteborgissa. Olen erityispedagogi ja opiskellut kasvatustieteitä ja filosofiaa. Olen työskennellyt suurimman osan elämästäni lasten ja nuorten parissa, välillä vammaisten ja vanhusten kanssa. Tällä hetkellä olen sekä eläkeläinen ja osa-aikainen yksinyrittäjä että Vanhan Kaskelan asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja. Keravalla minulla on pieni suihkulähteitä ja patsaita myyvä liike, PIKKU PIIPIN PIHA. Tulen yrittäjä perheestä ja suvusta ja mielekäs työ onkin aina ollut tärkeä elementti omassa elämässäni, tällä hetkellä työ kuitenkin on enemmänkin harrastuspohjalla, mikä antaakin mahdollisuuden aktivoitua luottamustehtäviin ja vaikuttamiseen omassa kunnassa.

Olen liikunnallinen, lapsirakas, perinteitä kunnioittava, perherakas, sinnikäs, idearikas, empaattinen ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut ihminen. Pääasiallisiin harrastuksiini kuuluu , luonnossa liikkuminen, puutarhan hoito, veneily ja tanssi.

Vaaliteemat

Luonto ja kaavoitus

Keravalla on rakennettu ja rakennetaan koko ajan asuntoja sekä keskustassa että sen lähiympäristössä. Kerava on jo nyt hyvin tiheään rakennettu alue ja metsät ja pellot ovat saaneet tehdä tilaa uusille asuntoalueille. Minä haluan, että jatkossa harkitaan hyvinkin tarkkaan ennen kuin metsiä ja kallioita raivataan asutuksen tieltä. Me tarvitsemme ja me ansaitsemme koskematonta luontoa ympärillemme, nyt on aika laittaa jarrut päälle ja harkita tarkkaan kuinka suuren Keravan haluamme.

Lapset, nuoret ja vanhukset

Varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vanhustenhoidossa esiintyvät ongelmat on tunnistettava ja niihin on löydettävä pitkäjänteisiä ratkaisuja. Ryhmäkoot on pidettävä sellaisina, että opetusympäristö ei vaarannu eikä opettajat uuvu työympäristössään. Kotihoito kuntoon, vanhenevan väestön turvalliseen kotona asumiseen on löydettävä ratkaisuja ja viriketoimintaa on lisättävä.

Harrastukset

Kaupungin tulee mahdollistaa kaikille keravalaisille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ikään katsomatta. Harrastusmahdollisuuksia voisi mahdollisesti edistää yhdessä koulun ja eri harrastusryhmien kanssa. Liikuntaharrastuksien lisäksi harrastusmahdollisuuksiin pitäisi saada tilaa myös kulttuurille, tieteelle, taiteelle ja kädentaidoille.