157

Eija Halme

Sitoutumaton
Kerava
Luokanopettaja, 56

Olen Eija Halme 56 -vuotias kolmen aikuisen lapsen äiti, luokanopettaja ja vs. rehtori. Neljä vuotta sitten minut valittiin jäseneksi Keravan kaupunginvaltuustoon, vapaa-aika ja hyvinvointilautakuntaan ja puheenjohtajaksi kulttuurijaostoon. Myöhemmin tulin valituksi myös Keravan ev.lut. seurakunnan kirkkovaltuustoon ja -neuvostoon. Vapaa-aikaa vietän mielelläni mieheni Karin, isäni Tapanin, lasteni ja ystävieni kanssa.

Vaalitunnuslauseeni on: Rakennetaan yhdessä viihtyisää ja turvallista Keravaa!

Vaaliteemat

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Päiväkotien ja koulujen tehtävä on tukea vanhempia kasvatustehtävässään. Lasten varhaiskasvatus- ja koulurakennusten pitää olla turvallisia ja terveellisiä. Henkilökuntaa tulee olla riittävästi ja moniammatillisen yhteistyön edellytykset kunnossa. Oman kokemukseni perusteella arvostan myös lasten kotihoidon mahdollisuutta. Lapsuusaika on ihmiselämässä arvokasta aikaa. Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset vaikuttavat pitkälle ihmisen elämässä. Hyvät harrastukset edistävät hyvinvointia.

Arvokas vanhuus

Kunnallisessa päätöksenteossa voidaan esimerkiksi hyvällä kaupunkisuunnittelulla edistää vanhusten hyvinvointia ja ehkäistä yksinäisyyden kokemusta. Turvallinen asuminen varmistetaan kehittämällä erilaisia asumisen malleja ja ikäihmisille mahdollistetaan sopivimman asumismuodon valitseminen. Helppokäyttöinen ja saavutettava digitalisaatio tarjoaa ikääntyneille tilaisuuden toimia ja osallistua aktiivisina kuntalaisina. Keravan opiston tulee jatkossakin tarjota tarvittavaa koulutusta.

Viihtyisä ja turvallinen Kerava

Keravan asuinalueiden ja keskustan kehittämisessä kannattaa edelleen kuunnella kuntalaisten toiveita sekä tehdä yhteistyötä viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa. Konkreettisilla toimilla voidaan edistää turvallisuutta esim. selkeillä jalankulku- ja pyöräteillä sekä näkyvyyden ja valaistuksen parantamisella. On huolehdittava siitä, että asukkailla on jatkossakin luonto lähellä. Keinukallio, Keravanjoki sekä lähimetsät ovat keravalaisten hyvänolontunteen paikkoja varmasti myös tulevaisuudessa.