163

Raija Kallioinen

Kerava
Kulttuurituottaja, hum.kand., 62

Olen kulttuurin ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien sekä kasvatuksen ja koulutuksen puolustaja. Haluan että kotikaupungissani Keravalla kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään, tulla kuulluiksi ja osallistua elämänpiirinsä asioihin.

Olen aktiivinen vaikuttaja Keravan Keskustan kuntayhdistyksessä. Tehtäviini yhdistyksen sihteerinä kuuluu organisointia, viestintää ja ehdokkaidemme auttamista ja valmentamista. Tämä jos mikä on mieluisaa, sillä vain yhdessä me olemme vaikuttava ja toisiltamme oppiva joukkue.

Työskentelen kulttuurituottajana valtakunnallisessa kulttuurijärjestössä. Keskeinen tehtäväni yli kahdenkymmenen vuoden ajan on ollut suomalaisten ITE-taiteilijoiden nostaminen esiin. Se on monipuolista ja vastuullista brändinrakennustyötä, jolla on myös kansainväliset verkostot.

Jos et halua äänestää minua, niin tarjolla on onneksi parannettu painos, tyttäreni Inna Kallioinen. Rohkenen suositella häntä. Inna on nuori oikeustieteen maisteri, ja hän on hienosti johtanut Keskustan valtuustoryhmää tämän kauden. Nuorissa on tulevaisuus, ja heille on annettava tilaa!

Vaaliteemat

Lasten harrastukset ja ennaltaehkäisevä nuorisotyö

Perheemme muutti Keravalle lasten ollessa pieniä. Paikkakunnan valintaan vaikutti vahvasti se, miten hyvät harrastamisen mahdollisuudet kaupungissamme on. Tätä samaa hyvää haluan turvata keravalaisille lapsille ja nuorille. Harrastamisen mahdollisuuksia tulee olla tarjolla myös perheille, joiden talous ei anna myöten kalliille kausimaksuille.

Nuorten tukeminen elämän vaikeuksissa ja oman polun löytämisessä on satsaus, joka kasvaa korkoa korolle.

Keravalaisten oikeus lähiluontoon ja viheralueisiin

Kerava on luonteeltaan pikkukaupunki, ja sellaisena se on hyvä paikka elää. Pidetään kiinni kaupungin antamasta viherlupauksesta, eli kenelläkään ei ole yli 300 metriä kotoaan viheralueelle. Rakennetaan kaupunkiamme maltillisesti. Rakennuskannan avulla säädellään myös veto- ja pitovoimaisuutta ja verotuottojemme vakautta. Katsotaan rauhassa, miten koronan jälkitilanteet vaikuttavat etätyökulttuuriin ja asuntojen kysyntään ennen kuin esimerkiksi rakennetaan aseman seutu täyteen tornitaloja.

Kestävästä taloudesta rakentuu vastuullinen huolenpito

Keravalla on talousarvion alijäämä tälle vuodelle seitsemän miljoonaa euroa. Myös tulevien vuosien talousnäkymät ovat huonot. Keskustaryhmän yhteinen näkemys on, että taloutemme on saatava kestävämmälle tolalle. Vain näin voimme turvata hyvinvoivan kaupungin rakenteet ja kunnalle kuuluvat peruspalvelut tulevinakin vuosina. Keinoina mm. palvelutarjonnan tiukka arviointi, palvelumaksut, asunto- ja yrityspolitiikka.