158

Tiina Hedeman

Sitoutumaton
Kerava
Kouluttaja, konsultti, 48

Olen kolmen lapsen äiti, joka muutti Helsingistä Keravalle 2004. Työkokemusta olen kerännyt erilaisissa hallinnon ja taloushallinnon tehtävissä. Tällä hetkellä toimin kouluttaja ja konsulttina turvallisuusalan yrityksessä.
Vapaa-ajalla olen toiminut yli 30 vuoden ajan ryhmäliikuntaohjaajana niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin ikäihmisillekin, sekä luottamushenkilönä useassa eri seurassa ja Suomen Voimisteluliitossa.
Minulle tärkeitä teemoja ovat: Lasten ja nuorten hyvinvointi, Arvokas vanhuus, Liikunta ja Yhteinen Kerava.

Vaaliteemat

Arvokas vanhuus

Jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Jokaisen ikäihmisen arvokas vanhuus on yksilöllinen. Näin ollen tuen tarve on yksilöllinen.
Ikäihmisten asuminen kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa ja kotihoito on mahdollista kunnan palveluiden, yhdistysten ja omaisten aktiivisella yhteistyöllä. Kunnan on varmistettava tarvittavat resurssit kohdata jokainen vanhus yksilönä ja huolehtia yksilökohtaisesti riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehditaan tasokkaalla varhaiskasvatuksella ja peruskoululla, nollatoleranssilla koulukiusaamiseen, toimivalla varhaisen puuttumisen mallilla sekä monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla, joihin kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua.

Liikkuva ja Yhteinen Kerava

Haluan olla rakentamassa Liikkuvaa Keravaa, jossa aktiivisesti luodaan mahdollisuuksia eri ikäisille ihmisille huolehtia omasta terveydestä liikunnan avulla.
Meidän mielipiteisiin vaikuttavat henkilökohtaiset arvot, tavoitteet sekä kyky hahmottaa asioita. Asioista voidaan olla eri mieltä, mutta niistä pitää voida keskustella ja toisen mielipidettä kunnioittaa.
Me olemme rakentamassa yhteistä Keravaa, jossa meillä kaikilla on hyvä asua.