155

Tuire Aikio

Sitoutumaton
Kerava
opinto-ohjaaja, erityisopettaja, 46

Toimin toisella asteella hakeutumispalveluiden opinto-ohjaajana ja esimiehenä.
Opinto-ohjaajan työn lisäksi olen toiminut opettajana, erityisopettajana, ohjaajana. Olen toiminut opetusalalla yli kaksikymmentä vuotta niin ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksen lisäopetuksessa kuin vapaan sivistystyön parissa.

Se missä tehtävissä milloinkin olen ollut, olen työtäni tehnyt sata lasissa.
Olet ottanut erilaisia haasteita ja kehittämistehtäviä vastaan työssäni ja olen onnistunut niissä sekä onnistuneesti saattanut niitä maaliin.

Asun perheeni kanssa Keravan keskustassa ja olen ollut keravalainen vuodesta 2004. Kotoisin olen Lapista, Sodankylästä. Avoimuuteni, rehellisyyteni ja määrätietoisuuteni saavat minut kiinnostumaan asioista ja kantamaan vastuuni siitä, mitä teen.

Haluan olla yhdessä tekemässä yhteisöllistä, turvallista ja vastuullista Keravaa.

Vaaliteemat

Lasten ja nuorten kuuleminen ja huomioon ottaminen

Lasten ja nuorten kuuleminen ja heidän erilaisten vahvuuksien ja erityisyyksien huomioiminen. Omien esi- ja alakouluikäisten lasteni kautta olen päässyt mukaan päiväkodin vanhempaintoimikuntaan ja Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen hallitukseen vaikuttamaan alueen lasten asioihin. Tätä työtä haluan jatkaa ja laajentaa.

Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tulee tarjota lapsille ja nuorille.
Alakoulun aamupäiväkerhotoiminta tarjolle 1. ja 2. luokan oppilaille iltapäiväkerhon lisäksi.

Yhteisöllisyyden lisääminen

Sukupolvien yhteiset kohtaamiset ja yhteisöllisyyden lisääminen. Haluan olla mukana esimerkiksi ideoimassa koulu- ja monitoimitilaa ja toimintaa Keravan Keskuskoulun tilalle kohtaamispaikaksi ja harrastustilaksi kaikenikäisille.

Turvallinen ja viihtyisä Kerava

Hyvä ja turvallinen asuinympäristö kaikille. Ihmisten tulee voida viihtyä niin luonnossa kuin palveluiden parissakin.

Vastuullinen ja kestävä ajattelu palveluiden ja toimintojen suunnitteluun. Kestäviä ratkaisuja koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja ylläpitämiseen.